Hyppää sisältöön
Media

Lakiluonnos TE-palvelut 2024 -uudistuksesta lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2022 20.02
Tiedote
#TEpalvelut2024

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kunnille vuoden 2024 aikana. Uudistusta koskevaa hallituksen esitystä on luonnosteltu tiiviisti viime syksystä lähtien ja esitysluonnoksen lausuntoaika on nyt alkanut.

TE-palveluiden uudistus on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Tavoitteena on, että työnhakijat löytävät työtä ja työnantajat tarvitsemiaan osaajia. Näin vahvistetaan kestävällä tavalla kasvua ja hyvinvointia Suomessa.

TE-palvelujen siirto kuntiin tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita, jotka saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne yhdessä edistävät työllistymistä tehokkaasti ja lisäävät kuntien elinvoimaa. Kannustava rahoitusmalli tukee tavoitetta.

Uudistuksen onnistuminen edellyttää osaavaa henkilöstöä, joten henkilöstöstä huolehtiminen on avainasemassa. TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntiin liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä. Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

Uudistuksen yhteydessä toteutetaan muutosohjelma, jonka avulla tuetaan henkilöstöä muutokseen valmistautumisessa ja uudistuksen toimeenpanossa. Muutosohjelman valmistelua käynnistetään tämän vuoden aikana ja se laaditaan ja toteutetaan kunta-valtio -yhteistyössä.

Esitysluonnos koostuu seuraavista teemoista:

  • Yleiset säännökset, siirtyvät palvelut ja voimaanpano
  • Järjestämisvastuu 
  • Rahoitus 
  • Valtion tehtävät ja ohjaus 
  • Tietojärjestelmät 

Luonnos lähetetään lausunnoille nk. virkamiesesityksenä, koska poliittinen keskustelu joistakin uudistuksen yksityiskohdista jatkuu vielä. 

Osana TE-palvelut 2024 -uudistusta uudistetaan myös laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Asiakas saa jatkossa monialaisen tuen palveluita heti, kun palveluntarve tunnistetaan. Työttömyyden kesto ei siis enää jatkossa vaikuta asiakkaan palvelutarjontaan.  

Lausu esitysluonnoksesta viimeistään 27.6. 

Lausuntokierros TE-palvelut 2024 -uudistuksen esitysluonnoksesta jatkuu 27.6.2022 klo 9.00 saakka. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Esitys viimeistellään saadun palautteen pohjalta ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, p. 0295 048 940
erityisasiantuntija Simo Mentula, VM, p. 0295 530 184 (rahoitus, kannustinmalli)
budjettineuvos Tanja Rantanen, VM, p. 0295 530 338 (rahoitus)
finanssiasiantuntija Unna Heimberg, VM, p. 0295 530 280 (kuntien rahoituslaskelmat)
hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, VM, p. 0295 530 018 (järjestämisvastuu)

 
Sivun alkuun