Hyppää sisältöön
Media

Lakimuutos helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa ja Suomeen jäämistä 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2022 14.04
Tiedote
Kansainvälisiä opiskelijoita.

Uuden lain mukaan ulkomailta Suomeen tulevat opiskelijat saavat oleskeluluvan heti koko opiskeluajaksi*. Myös töiden hakeminen valmistumisen jälkeen muuttuu helpommaksi. Opiskelijan pitää kuitenkin pystyä vastaamaan omasta toimeentulostaan koko opintojen ajan.

Suomi pyrkii houkuttelemaan tuntuvasti lisää kansainvälisiä osaajia. Tämän takia lainsäädäntöä muutetaan niin, että ulkomailta saapuvat opiskelijat voivat jatkossa saada oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi. Uusi laki parantaa myös mahdollisuuksia hakea töitä opintojen jälkeen.   

Opiskelijan keskittyminen opintoihin helpottuu, kun opiskelija saa jatkossa oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi. Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden opintojen aikainen työnteko-oikeus nousee keskimääräisestä 25 tunnista 30 tuntiin viikossa. 

Korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden lupalaji muutetaan uuden lain mukaan tilapäisestä (B) jatkuvaksi (A), mikä helpottaa pysyvän oleskeluluvan saamista. Myös heidän perheenjäsenensä saavat lakiuudistuksen mukaan A-luvan. 

Valmistuneet voivat hakea helpommin töitä

Tutkinnon suorittaneille opiskelijoille ja tutkimuksensa loppuun saaneille tutkijoille myönnettävän oleskeluluvan eli niin sanotun työnhakuluvan voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen. Lupaa ei tarvitse käyttää heti, vaan sitä voi hakea viiden vuoden kuluessa oleskeluluvan voimassaolon päättymisestä. 

”Hallitus haluaa helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden jäämistä Suomeen sujuvoittamalla lupakäytäntöjä. Uusi laki mahdollistaa nykyistä paremmin Suomessa opiskelleiden työnhaun täällä ja lisää Suomen houkuttelevuutta kilpailussa kansainvälisistä osaajista”, sanoo työministeri Tuula Haatainen

Opiskelija vastaa yhä omasta toimeentulostaan 

Opiskelijalta vaaditaan edelleen selvitys turvatusta toimeentulosta mutta vain yhdeltä vuodelta. Opiskelijan pitää kuitenkin pystyä vastaamaan toimeentulostaan koko oleskelunsa ajan. Toimeentuloon liittyvää vaatimusta myös valvotaan oleskeluluvan voimassaolon aikana.

Muutos ei vaikuta myöskään velvollisuuteen maksaa lukukausimaksuja, joita edelleen perittäisiin Suomeen kolmansista maista tulevilta opiskelijoilta.  

Uusi laki vastaa paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin

Saman tyyppisistä oleskeluluvista säädetään jatkossa samassa laissa. Koska osa oleskelulupien sääntelystä pohjautuu EU-säännöksiin, uudessa laissa säädetään kansallisesti opiskelijoiden, tutkijoiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten luvista niin, että laki vastaa paremmin elinkeinoelämän ja koulutuksen tarpeita. 

Turvapaikanhakijat voivat hakea oleskelulupaa opintojen perusteella, jos oleskeluluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Lupien edellytyksiä pitää valvoa tehokkaammin

Valtioneuvosto esitti 13.4.2022, että tasavallan presidentti vahvistaa lait. Presidentin on tarkoitus hyväksyä lait 13.4.2022. Lakimuutokset tulevat voimaan 15.4.2022.

Valtioneuvosto samalla merkitsi pöytäkirjaan eduskunnan lausuman. Lausuman mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä koskevan jälkivalvonnan toimivuuden varmistamisen, tehostamisen ja resursoimisen niin, että varmistetaan oleskeluluvan edellytysten olemassaolo myös luvan myöntämisen jälkeen.

Lisätietoja:
työministeri Haataisen erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 295 047 372
hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. 0295 047 355

*8.7.2022 tiedotteesta poistettiin virheellinen tieto, että ulkomailta Suomeen tulevien opiskelijoiden perheenjäsenet saavat myös oleskeluluvan heti koko opiskeluajaksi. Muutos koskee vain itse opiskelijoita, ei heidän perheenjäseniään. Perheenjäsenelle voidaan myöntää ensimmäinen oleskelulupa enintään vuodeksi. 

 
Sivun alkuun