Talent Boost -ohjelma

Talent Boost -toimenpideohjelma

TEM001:00/2020 Kehittäminen

Talent Boost -toimenpideohjelma on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM001:00/2020

Asianumerot TEM/1492/00.04.01/2019, VN/7327/2019 , VN/7327/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.12.2019 – 31.3.2023

Asettamispäivä 19.12.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Keino Kootaan laaja-alainen toimenpideohjelma työperäisen maahanmuuton edistämiseksi painopisteinä työvoimapulasta kärsivät alat sekä TKI-toiminnan kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Yhteyshenkilö
Laura Lindeman, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 205
[email protected]

Yhteyshenkilö
Ulla Mäkeläinen, Opetusneuvos
puh. 0295330223
[email protected]

Yhteyshenkilö
Satu Salonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 149
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Päämäärä: Ulkomaiset osaajat vahvistavat Suomen työllisyysastetta, korkeakoulujen laatua, monimuotoisuutta ja kansainvälisyyttä sekä yritysten ja TKI-toiminnan kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista sekä investointien saamista Suomeen.

Tavoitteet:
1. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja yrittää.
2. Työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
3. Kansainvälisten osaajien asiantuntemus vahvistaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista.

Tiivistelmä

Talent Boost -toimenpideohjelma on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat.

Lähtökohdat

Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on kasvava työllisyys- elinkeinopoliittinen merkitys Suomen osaamispääoman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä uusien työpaikkojen ja innovaatioiden syntyyn. Suomi ei ole tällä hetkellä riittävän houkutteleva kansainvälisten työntekijöiden, tutkijoiden, opiskelijoiden ja investoijien keskuudessa.

Osaavan työvoiman saatavuus ja innovaatiopolitiikan kotimaisuusaste ovat eri selvityksissä identifioitu yhdeksi suurimmista yritysten ja innovaatiotoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen haasteista.

Suomen väestönlisäys tapahtuu yksinomaan maahanmuuton kautta. Ilman riittävää maahanmuuttoa työvoiman tarjonta ja pitemmällä aikavälillä työllisyys laskevat olennaisesti, millä on vaikutus taloudelliseen, huoltosuhteeseen, työllisyysasteeseen ja kestävyysvajeeseen.

Vaikka työvoimasta on pulaa, eivät työnantajat silti ole valmiita laajamittaisesti kansainväliseen rekrytointiin. Yhtenä tunnistettuna haasteena ovat yritysten asenteet kv. osaajia ja ulkomaista työvoimaa kohtaan. Työnantajien neuvontaa kansainvälisessä rekrytoinnissa tulee vahvistaa.

Suomen liian hitaat oleskelulupaprosessit estävät osaajien saamista ulkomailta oikea-aikaisesti vastaamaan yritysten ja TKI-toiminnan tarpeisin sekä toimivat mainehaittana yritysten ja osaajien keskuudessa. Jos lupaprosessit eivät ole sujuvat, yritykset välttävät niin kansainvälistä rekrytointia kuin Suomessa asuvien 3. maista tulleiden osaajien palkkaamista.

Lisätietoja

Lisää aiheesta