Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke

TEM027:00/2020 Kehittäminen

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säännösten ja menettelyjen kehittämiseksi. Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke koordinoi asettamispäätöksessä mainittujen hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM027:00/2020

Asianumerot VN/3563/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.4.2020 – 31.12.2024

Asettamispäivä 17.4.2020

Tavoitteet ja tuotokset

• Luodaan nopean luvan reitti (pikakaista) erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen
• Tehostetaan ja nopeutetaan työperusteisen oleskeluluvan käsittelyaikoja vahvistamalla edustustoverkkoa sekä purkamalla prosesseihin liittyviä pullonkauloja selvitysten pohjalta.
• Varmistetaan työperusteisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely tavoitteena keskimäärin kuukauden käsittelyaika.
• Helpotetaan ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta.
• Opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen sitä pidennetään kahteen vuoteen.
• Varmistetaan kausityöntekijöiden työperusteisten oleskelulupien riittävän nopea käsittely yritysten työvoimatarpeen turvaamiseksi.
• Parannetaan kausityöntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työnantajaa.
• Varmistetaan, että Suomeen töihin tulevat saapuvat maahan työntekoon tarkoitetulla luvalla (muun muassa turistiviisumien käytön kitkeminen).
• Ulkomaisten ei-työsuhteisten kausityöntekijöiden asema turvataan lainsäädännön keinoin (esimerkiksi marjanpoimijat).
• Uudistuksissa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Työsuojeluvalvonnan resursseja lisätään työturvallisuuden, harmaan talouden torjunnan, palvelussuhteen ehtojen valvonnan sekä ulkomaisen työvoiman valvonnan tehostamiseksi. Viranomaisten keskinäistä tiedonkulkua parannetaan.
• Työvoiman liikkuvuuden ja kohtaannon varmistamiseksi sekä saatavuusharkinnan joustavoittamiseksi arvioidaan tarve alueellisten työlupalinjausmenettelyjen yhdistämiseksi laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
• Työperäisessä maahanmuutossa EU- ja ETA-alueen ulkopuoliseen työvoimaan sovelletaan saatavuusharkintaa eurooppalaisen valtavirran mukaisesti.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säännösten ja menettelyjen kehittämiseksi. Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke koordinoi asettamispäätöksessä mainittujen hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säännösten ja menettelyjen kehittämiseksi.

Hallitusohjelman kirjaukset ulottuvat työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille.

Tästä syystä edellä mainitut ministeriöt ovat päättäneet asettaa kehittämishankkeen yllä mainittujen hallitusohjelman kirjausten toimeenpanemiseksi ja toimeenpanon koordinoimiseksi. Kehittämishanke koostuu ohjausryhmästä ja viidestä alatyöryhmästä:

1) Kehittämishankkeen ohjausryhmä
2) Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sujuvoittamisen alatyöryhmä
3) Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmä
4) Ulkomaalaisia kausityöntekijöitä koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmä
5) Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvien viranomaismenettelyjen nopeuttamisen alatyöryhmä
6) Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmä

Hanke toteutetaan osana Talent Boost -toimenpideohjelman kokonaisuutta.

Lisää aiheesta