Hoppa till innehåll

I januari fanns det 332 800 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2021 8.02
Pressmeddelande
I januari fanns det 332 800 arbetslösa arbetssökande.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 332 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 81 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 24 500. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av januari fanns det i hela landet 75 100 permitterade, vilket är 50 700 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 57 800, vilket är 39 400 fler än i januari i fjol. Från och med december minskade antalet permitterade på heltid med 20 000.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 93 400. Detta är 30 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 900, det vill säga 26 500 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 9 500 fler än i januari i fjol, det vill säga sammanlagt 40 200. I januari avslutades 51,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 12,8 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 83 600 nya lediga jobb, det vill säga 9 200 färre än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 129 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 16 400 färre än för ett år sedan.

I slutet av januari deltog 112 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 600 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 61 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,9 procent, dvs. 2,0 procentenheter lägre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 235 000, vilket är 41 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,7 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen