Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ilona Lundström utnämnd till överdirektör för närings- och innovationsavdelningen

Arbets- och näringsministeriet
16.6.2016 13.30
Pressmeddelande
Statsrådet utnämnde den 16 juni 2016 förvaltningsdoktorn Ilona Lundström (39) till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets närings- och innovationsavdelning för tiden 1.8.2016-31.7.2021. Avdelningschefen har titeln överdirektör.

- Den offentliga förvaltningen behöver visionärt ledarskap. Skapande av ny tillväxt förutsätter att närings- och innovationspolitikens nyckelpersoner har en djup förståelse av förändringarna i den globala omvärlden samt förmåga att identifiera det finländska näringslivets styrkor och modernisera gamla strukturer. Lundström blir ett nytt ansikte vid ministeriet och förutom att tillföra ministeriet sitt kunnande tar hon också med sig en fördomsfri attityd, bedömer arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson.

Som Lundströms meriter betraktades den ledarerfarenhet som hon skaffat sig vid Tekes, hennes vetenskapliga utbildningsbakgrund, hennes kännedom om närings-, innovations- och forskningspolitik och närings-, innovations- och forskningsfinansiering samt hennes nationella och internationella nätverk. Hon ansågs vara en målmedveten resultat- och förändringsledare.

Lundström arbetar för närvarande vid Tekes som direktör för ansvarsområdet för nätverksföretag och forskning och som medlem i ledningsgruppen.  Hennes ansvarsområde svarar för kundservice och beslut om finansiering till stora företag, universitet och andra forskningsorganisationer samt offentliga aktörer, såsom kommuner.

Före det arbetade hon vid Tekes som servicedirektör och enhetschef 2012-2014 och som expert 2007-2012. Lundström har även arbetat vid Finlands Kommunförbund 2002-2007. Hon utexaminerades som förvaltningsmagister 2002 och blev förvaltningsdoktor 2011.

Tjänsten som avdelningschef för arbets- och näringsministeriets närings- och innovationsavdelning söktes av 63 personer. Tjänsten lediganslogs när Petri Peltonen, som tidigare innehade tjänsten, i januari 2016 utnämndes till understatssekreterare vid ministeriet.

Ytterligare upplysningar:

Jari Gustafsson, kanslichef, ANM, tfn 029 504 7400

Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, ANM, tfn 029 504 7988
Tillbaka till toppen