Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Jukka Lehtinen blir överdirektör för NTM-centralen i Mellersta Finland

Arbets- och näringsministeriet
27.2.2020 14.13
Pressmeddelande
Bild: Jan Lustig, NTM-central

Statsrådet utnämnde den 27 februari 2020 direktör Jukka Lehtinen till uppgiften som överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland för tiden 9 mars 2020−31 december 2024.

Jukka Lehtinen har varit direktör för ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen vid närings-, trafik- och miljöcentralen sedan 2012. Lehtinen har skött uppgiften som överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland från och med den 1 januari 2020 då den tidigare överdirektören övergick till andra uppgifter.

Till uppgiften som överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns någon av närings-, trafik- och miljöcentralens ansvarsområdesdirektörer för högst fem år i sänder. Överdirektören sköter uppgiften vid sidan av sin egen befattning.

Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås. Centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Centralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet även av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. Närings-, trafik- och miljöcentralerna genomför även Livsmedelsverkets, Migrationsverkets och Business Finlands mål.

Ytterligare upplysningar:
Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215

Tillbaka till toppen