Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

329 500 arbetslösa arbetssökande i september

Arbets- och näringsministeriet
25.10.2016 9.41
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 329 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 7 900 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 125 400, vilket är 12 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 124 400, dvs. 900 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 700 färre än i september i fjol, dvs. sammanlagt 42 300. I januari–september avslutades i genomsnitt 62,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 0,1 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september månad 46 900 nya lediga jobb, dvs. 9 200 fler än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 82 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 15 900 fler än för ett år sedan.

I slutet av september fanns det i hela landet 27 500 permitterade, vilket är 2 000 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 17 300, vilket är 3 100 färre än i september i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 4 300 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 700 färre än för ett år sedan. Från augusti till september ökade antalet framtida permitteringar med 800.

I slutet av september deltog 124 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 700 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 7 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än i september i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 204 000, vilket är 21 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt på ministeriets webbplats

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Centrala definitioner i arbetsförmedlingsstatistiken

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: http://www.toimialaonline.fi sökväg Statistikdatabas – Työmarkkinat – Arbetsförmedlingsstatistik

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen