Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i maj

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2019 8.58
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 226 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 15 100 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 62 400, vilket är 14 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 85 000, dvs. 7 900 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 900 färre än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 28 700. I januari–maj avslutades i genomsnitt 65,6 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 66 000 nya lediga jobb, dvs. 3 500 fler än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 129 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 10 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 123 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 900 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av maj fanns det i hela landet 13 900 permitterade, vilket är 1 400 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 8 400, vilket är 100 fler än i maj i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 32 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 73,1 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 249 000, vilket är 12 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,8 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:

Konsultativ tjänsteman Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen