Blogg

Det är dags att vidta åtgärder för att skapa en jämlik arbetsmarknad

Anni Kyröläinen Publiceringsdatum 22.6.2020 14.32 Blogg

Anni KyröläinenFör ett halvår sedan fick jag ta itu med en intressant arbetsuppgift. Mitt uppdrag var att vid arbets- och näringsministeriet göra en förvaltningsövergripande utredning om hinder för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning i Finland. Uppdraget var i så måtto unikt att ett motsvarande sysselsättningsperspektiv enligt vår kännedom inte har tagits in i funktionshinderpolitiken på detta sätt i förvaltningen vare sig i Finland eller någon annanstans.

Nu när utredningsarbetet har sett dagsljus är det dags att vidta åtgärder för att skapa en jämlik arbetsmarknad. I utredningen föreslås konkreta ändringar till exempel i tjänsterna för personer med funktionsnedsättning och arbetskraftsservicen samt i utvecklandet av tillgänglighetslagstiftningen. En viktig aspekt som jag vill lyfta fram här är förändrade attityder.

Attityder och tillgänglighet i ordning

Arbetsgivare kan fortfarande ha skeptiska attityder och fördomar när det gäller rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning upplever att det inte lönar sig att nämna funktionsnedsättning i jobbansökan om man vill komma på anställningsintervju. Om till exempel uppgifter om tillgänglighet saknas i platsannonserna, är man dock ofta tvungen att kontakta på förhand.

Det framtida arbetslivet har inte råd att lämna någon utanför.

En beskrivning av enkla uppgifter om tillgänglighet i platsannonserna vore ett budskap om att man vill ha alla arbetsföra på arbetsmarknaden oberoende av eventuella funktionsnedsättningar. Att göra nuläget för tillgänglighet synligt ökar också viljan och förståelsen att utveckla det. Det framtida arbetslivet har inte råd att lämna någon utanför.

Att bli av med stämpeln av en speciell person

Överlag är ett av de viktigaste budskapen i utredningen att funktionshinderpolitiken bör sprida sig från sin egen separata silo till en del av all politik. På så sätt kan man uppnå en situation där denna grupp inte bär med sig en stämpel av att vara speciell. Personer med funktionsnedsättning är inte bara föremål för service, utan arbetstagare, studerande och medborgare på samma sätt som andra.

Som ett bra exempel kan nämnas att arbetsmiljöerna är tillgängliga. En fungerande miljö gynnar alla, men i fråga om personer med funktionsnedsättning bestämmer den verkligen möjligheterna att vara en fullvärdig samhällsmedlem.

I utvecklingen av tillgängligheten i arbetsmiljöerna och rekryteringspraxisen, liksom i många andra åtgärdsförslag som lagts fram i utredningen, har den offentliga sektorn möjlighet att vara en föregångare och föregå med gott exempel.

Anni Kyröläinen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Pressmeddelande: Utredning: Hinder för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning måste undanröjas

Kommentera

Ange din kommentar här.