Genomförandet av EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränsen inleds i början av oktober – Nya skyldigheter för importörer

29.9.2023 12.34
ANM
Ett lastfartyg med containrar i öppet hav sett från ovan
Genomförandet av EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränsen (CBAM) inleds den 1 oktober. CBAM är ett nytt verktyg inom EU-politiken där det på basis av utsläpp påförs en lika stor avgift för vissa produkter från länder utanför EU som den som till följd av EU:s utsläppshandel påförs motsvarande produkter som tillverkats inom EU.

Regeringen föreslår ökad öppenhet om stora företags och börsbolags hållbarhetskonsekvenser

28.9.2023 11.41
ANM
Arbetsminister Arto Satonen
Arbetsminister Arto Satonen
Regeringen lämnade till riksdagen sin proposition med förslag till ändring av bokföringslagen och revisionslagen samt vissa lagar som har samband med dem den 28 september 2023. Genom de föreslagna lagarna genomförs Europeiska unionens direktiv om företagens hållbarhetsrapporte-ring (2022/2464).

Minister Mykkänen deltar i IAEA:s generalförsamling i Wien

26.9.2023 15.55
ANM
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen deltar i Internationella atomenergiorganets (IAEA) generalförsamling den 27 september 2023. Mötet ordnas denna vecka i Wien. Minister Mykkänen håller Finlands nationella anförande vid generalförsamlingen på onsdagen.

I augusti fanns det 249 500 arbetslösa arbetssökande

26.9.2023 8.04
ANM
Arbetslösä arbetssökare i slutet av augusti 249 500
Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 10 400 personer jämfört med augusti i fjol. Det anmäldes 64 700 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det i augusti 114 400 lediga jobb, vilket är 61 100 färre än för ett år sedan.

35 nya ansökningar om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt

25.9.2023 9.02
ANM
En teckning av en hög med pengar och en grön elkabel
Utlysningen av stöd till stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 2023 har avslutats. Arbets- och näringsministeriet mottog inom den utsatta tiden 35 nya ansökningar om investeringsstöd. Ansökningstiden var 25.4–15.9.2023.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister