Työkanava Oy

Työkanava työllistää osatyökykyisiä

Työkanava Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sen tehtävä on työllistää työttömiä, kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Yhtiön toiminnasta säädetään laissa, joka tuli voimaan 1.7.2022. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Työkanava palkkaa osatyökykyiset työntekijät työsuhteeseen ja myy edelleen heidän työpanostaan asiakkailleen. Ensimmäiset osatyökykyiset työntekijät aloittivat yhtiön palveluksessa tammikuussa 2023. Yhtiön tavoite on kohentaa ja tukea työntekijöiden osaamista ja työmarkkinavalmiutta niin, että he kykenisivät työllistymään itsenäisesti avoimille työmarkkinoille. 

Henkilön palkkaus Työkanavassa ja muut työehdot määräytyvät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Työkanava Oy vastaa työntekijöidensä työnohjauksesta ja töihin perehdyttämisestä työpaikoilla.

Työkanavaan töihin haluavan osatyökykyisen on oltava työttömänä työnhakijana TE-palveluissa. TE- toimistojen ja työllisyyden kuntakokeilujen TE-viranomaiset arvioivat työnhakijoiden soveltuvuutta Työkanavassa työskentelyyn laissa määriteltyjen kriteerien perusteella (Laki Työkanavasta 4§). Päätöksen Työkanavaan soveltuvuudesta tekee aina TE-viranomainen.

Yhtiön tuottamien palvelujen hinnoittelu on markkinaehtoista. Hinnoittelua seuraavat Työkanava Oy:n neuvottelukunta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana yhtiön omistajaohjausta.

Työkanava Oy:n perustettiin osana pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitetta edistää osatyökykyisten työllistymistä ja kehittää uudella tavalla välityömarkkinoita. 

Lisätietoja:

Marianne Keyriläinen, työ- ja elinkeinoministeriö