Tilastotiedote-vuosijulkaisut 2008–2015

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii työnvälitystilaston tiedoista Työllisyyskatsauksen ohella vuosittain ilmestyviä tilastojulkaisuja. 

Vuosijulkaisut 2008-1015 zip-tiedostossa

Kuvaukset tilastojulkaisujen sisällöstä