Tilastotiedote-vuosijulkaisut 2008-2015

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii työnvälitystilaston tiedoista Työllisyyskatsauksen ohella vuosittain ilmestyviä tilastojulkaisuja. 
Kuvaukset tilastojulkaisujen sisällöstä