Yrittäjyysstrategia

TEM097:00/2019 Kehittäminen

Hallitusohjelman mukaisesti laaditaan yrittäjyysstrategia, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset. Strategia kokoaa poikkihallinnolliset yrittäjyyden edistämiseen liittyvät toimenpiteet yhden sateenvarjon alle. Yrittäjyysstrategia on keskeinen osa hallituksen yrittäjyyspolitiikkaa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM097:00/2019

Asianumerot VN/7821/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2019 – 31.12.2023

Asettamispäivä 1.11.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta maakuvastaan lähtien

Keino Valmistellaan yrittäjyysstrategia

Yhteyshenkilö
Jaana Lappi, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 062 658
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on laatia yrittäjyysstrategia, jossa tunnistetaan yrittäjyyden tilannekuvan perusteella pidemmän aikavälin haasteet sekä laaditaan strategiset teemat tilannekuvassa havaittuihin kehittämishaasteisiin vastaamiseksi. Strategian toiminnallistamiseksi laaditaan erillinen tiekartta strategian.

Strategian toimeenpano jatkuu hallituskauden ajan.

Tiivistelmä

Hallitusohjelman mukaisesti laaditaan yrittäjyysstrategia, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset. Strategia kokoaa poikkihallinnolliset yrittäjyyden edistämiseen liittyvät toimenpiteet yhden sateenvarjon alle. Yrittäjyysstrategia on keskeinen osa hallituksen yrittäjyyspolitiikkaa.

Lähtökohdat

Hallitusohjelmassa on annettu tehtäväksi laatia yrittäjyysstrategia, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset. Strategia on yksi keskeisimmistä toimenpidekokonaisuuksista hallitusohjelman Elinvoimainen Suomi –teemassa. Strategian tavoitteena monipuolistaa elinkeinorakennetta ja kannustaa erityisesti pk-yrityksiä kestävään kasvuun.

Lisätietoja