Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Digitaaliset TE-palvelut uudistuvat – palvelut paranevat ja työnvälitys tehostuu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2021 14.04
Tiedote

Uudistuksen tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja työnantajille digitaaliset palvelut, jotka vastaavat entistä paremmin heidän tarpeisiinsa ja tekevät asioinnista sujuvampaa. Osana kokonaisuudistusta luodaan uusi palvelualusta, joka edistää töiden ja tekijöiden parempaa kohtaantoa ja tehostaa työnvälitystä.

Hallitus antoi eduskunnalle 25.11.2021 esityksen, joka mahdollistaa uuden digitaalisen palvelualustan käyttöönoton TE-palveluissa.

”Sujuvat digitaaliset asiointipalvelut ovat tätä päivää. Moderni työnhaku edellyttää toimivia digitaalisia palveluja. Tämän uudistuksen myötä työnhakijoiden ja työnantajien palvelut paranevat. Uudistuksella pystymme myös paremmin vastaamaan kohtaanto-ongelmaan. Tekoälyä hyödyntämällä työt ja tekijät löytävät helpommin toisensa”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Uudet digitaaliset palvelut edistäisivät työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaantoa 

Uusilla digitaalisilla TE-palveluilla korvattaisiin vaiheittain nykyisin käytössä olevat asiakkaiden ja asiantuntijoiden asiointipalvelut (TE-verkkopalvelut) ja TE-toimistojen asiakastietojärjestelmä. Henkilö- ja yritysasiakkaiden sekä asiantuntijoiden asiointipalvelut löytyisivät jatkossa Työmarkkinatori-palvelualustalta.

Työmarkkinatori-palvelualustalla hyödynnettäisiin muun muassa tekoälyä, jotta työnhakijat ja työnantajat löytäisivät toisensa entistä nopeammin ja paremmin. Työmarkkinatorilla uutena toiminnallisuutena olisi työnhakuprofiilin laatimis- ja julkaisumahdollisuus. 

Uudet digipalvelut käyttöön vaiheittain toukokuusta 2022 alkaen

Uudistuksen tavoitteena on myös selkeyttää ja ajantasaistaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. Esitys sisältää työnhakuprofiilien tietojen käsittelyä ja julkaistujen työnhakuprofiilien tietojen hakemista koskevia säännöksiä sekä tarkistuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyviin toimijoiden rooleihin. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022. Uusien digitaalisten palvelujen käyttöönotto tulee tapahtumaan vaiheittain. 

  • Työmarkkinatori otetaan käyttöön toukokuussa 2022. 
  • Muilta osin asiakkaiden ja asiantuntijoiden uudistetut palvelut otetaan käyttöön syksystä 2022 alkaen. 
  • Uudistetut tietojärjestelmäpalvelut olisivat kokonaisuudessaan otettu käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Työmarkkinatorin kokeiluversiota voi testata jo nyt.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 029 504 7372
(lainsäädäntö) hallitussihteeri Emmi Äijälä, TEM, p. 029 504 7216
(digitaaliset TE-palvelut-hanke) neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, TEM, p. 029 504 9245

 
Sivun alkuun