Hyppää sisältöön

Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: Business Finlandin koronatuet vaikuttavat, sivutulot eivät

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2020 16.13
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Palkka- ja muut sivutulot eivät vaikuta tuen myöntämiseen, jos muut ehdot täyttyvät. Business Finlandilta koronatukea saaneille yksinyrittäjille ei tule myöntää yksinyrittäjien tukea. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä.

Yksinyrittäjien tukea koskevaan ohjeistukseen on tehty esiin nousseiden kysymysten myötä täsmennykset seuraavista asioista:

  • Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassa olevan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL-vakuutuksen) tai liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.
  • Hiljattain aloittaneiden yrittäjien ohjeistusta on täsmennetty. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida. Arviossa kiinnitetään huomiota siihen, että jatkuessaan toiminta olisi johtanut vähintään 20 000 euron yrittäjätuloon tai laskutukseen vuodessa. Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön, esimerkiksi tilausten, varausten tai sopimusten perusteella. Tätä voidaan soveltaa myös arvioitaessa tulojen alenemaa epidemian myötä.
  • Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea.
  • Vaatimus YEL-vakuutuksen voimassaolosta koskee yrittäjänä toimimista. Mikäli yrittäjä on jo YEL-eläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä Kuntaliiton kanssa valmistelemat täsmennykset löytyvät kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Ellei verkkosivuilta löydy tarvittavaa tietoa, työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa kunnille neuvontaa yksinyrittäjien tuen haun järjestämisestä sähköpostitse osoitteesta [email protected] ja puhelimitse numerosta 029 504 7300 (arkisin klo 10–12). Puhelinpalvelu on toiminnassa perjantaihin 29.5. saakka. Sähköpostipalvelu on käytössä kesäkuun puolelle tarpeesta riippuen.

Yrittäjät voivat tarvittaessa hakea muutosta tukipäätökseen kunnasta

Tarkennetun ohjeistuksen myötä niiden kielteisen tukipäätöksen saaneiden yksinyrittäjien, joita tarkentunut ohjeistus koskee, kannattaa olla yhteydessä kuntaansa ja hakea tarvittaessa muutosta tukipäätökseensä.

Kunnat neuvovat yksinyrittäjiä tuen hakemisessa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä ja vastaavat tehdyistä päätöksistä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yksinyrittäjien tuen myöntämisestä kunnille sekä tuen yleisistä ehdoista.

Tuen myöntäminen on lähtenyt ripeästi käyntiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on tähän mennessä myöntänyt avustuksen 306 kunnalle 310:stä.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Valtio on varannut yksinyrittäjien tukeen yhteensä 250 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa rahoituksen riittävyyttä.

Lisätiedot:

Kuntien kysymykset haun järjestämisestä yksinyrittäjille:

erityisasiantuntija Lasse Laitinen, TEM, p. 029 504 7162

johtava asiantuntija Päivi Blinnikka, TEM, p. 029 504 7311

Kuntien kysymykset haun järjestämisestä ja tuen myöntämisestä yksinyrittäjille:

alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen, Kuntaliitto, p. 09 771 2550

lakiasian johtaja Juha Myllymäki, Kuntaliitto, p. 09 771 2193

lakimies Kai Ketelimäki, Kuntaliitto, p. 09 771 2088

Yrittäjien kysymykset tuen hakemisesta:

oma kunta

 
Sivun alkuun