Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nio regioner med i regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice

Arbets- och näringsministeriet
23.6.2016 13.52
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström har den 23 juni 2016 undertecknat ett beslut genom vilket nio regioner har valts ut för regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice. Tre av försöken ordnas inom ett landskap och sex försök är kommunbaserade.

I de landskapsbaserade försöken enligt organisatör-producent-modellen deltar landskapets aktörer i skapandet av en handlingsmodell som ökar sysselsättningen, företagandet och utvecklandet av företagsverksamheten. De lanskap som försöket genomförs i är Norra Karelen, Mellersta Finland och Mellersta Österbotten.  

Sex försök genomförs inom ett område som är mindre än ett landskap. Vid dessa försök utvecklas modellen för produktion av arbetskrafts- och företagsservice så att servicen blir i högre grad kundorienterad. Försöksområdena är:

- Satakunta: Björneborg och Raumo
- Norra Savolax: Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi
- Norra Österbotten: Uleåborgs stadsregion (Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä)
- Lappland: Kemi, Torneå, Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi
- Birkaland: Tammerfors stadsregion (Tammerfors, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Birkala, Vesilahti och Ylöjärvi)* samt Sastamala och Punkalaidun
- Egentliga Finland: Åboregionen (Åbo, S:t Karins, Lundo, Masku, Mynämäki, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu)

Sammanlagt 41 ansökningar lämnades in inom den utsatta tiden

Arbets- och näringsministeriet öppnade ansökan för regionala försök för aktörerna inom den offentliga sektorn den 4 maj.2016. Ansökningstiden löpte ut vid utgången av maj. Sammanlagt 41 ansökningar från 15 landskap kom in inom den utsatta tiden.

Vid valet bedömdes bl.a. i vilken utsträckning försöket skapar nya jobb, nytt företagande och företagstillväxt och minskar de kostnader som arbetslösheten medför för den offentliga ekonomin. Vid valet fästes uppmärksamhet vid den regionala omfattningen, varför endast ett försök per landskap valdes ut.

Ett av regeringens spetsprojekt går ut på att reformera arbetskraftsförvaltningen så att den stöder sysselsättningen. Genom de regionala försök som genomförs åren 2017 och 2018 skapas en kundorienterad och förvaltningsöverskridande handlingsmodell för arbetskrafts- och företagstjänster.

Genom försöken förbereder man sig inför år 2019, då landskapen har organiseringsansvaret för arbetskrafts- och företagsservicen.
Bilaga: Beslut om regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice (på finska)

* Försöksområderna och bilaga har uppdaterats 27.6.2016

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Päivi Kerminen, ANM, tfn 029 504 9011

Tillbaka till toppen