Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Uppgiften som generaldirektör för Business Finland söktes av 42 personer

Arbets- och näringsministeriet
18.1.2019 14.00
Pressmeddelande

Uppgiften som generaldirektör för Business Finland Oy söktes inom utsatt tid av 42 personer. Uppgiften är tidsbunden och gäller fem år. Den nya generaldirektören tillträder den 1 september 2019. Generaldirektören utnämns av statsrådet på framställning av näringsminister Mika Lintilä.

Business Finlands nuvarande generaldirektör Pekka Soini fortsätter sitt arbete tills hans ämbetsperiod löper ut, men han har meddelat att han inte ställer sig till förfogande vid rekryteringen av en generaldirektör för följande period.

Befattningen som generaldirektör för Business Finland söktes av

 • Jalo Aminoff
 • Markku Ellilä
 • Sauli Eloranta
 • Jens Hasselblatt
 • Kirsi Hautala
 • Jaakko Helenius
 • Riikka Heikinheimo
 • Jari Hämäläinen
 • Simo Karetie
 • Petri Keronen
 • Tatu Koljonen
 • Leena Kunttu
 • Risto Kurki-Suonio
 • Hannu Lepomäki
 • Mika Maliranta
 • Jari Nevalainen
 • Mari Pantsar
 • Pasi Pasivirta
 • Juhani Pitkäkoski
 • Jukka Salo
 • Pia Santavirta
 • Juha Savela
 • Sissi Silván
 • Pekka Sivonen
 • Pauli Tarna
 • Marjukka Turunen
 • Anu Vauhkonen
 • Tero Vauraste
 • Petri Vihervuori
 • Risto Vuohelainen
 • Timo Vuori

Elva sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort. En sökande har återtagit sin ansökan.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland är ett ämbetsverk inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Finansieringsverket och bolaget Business Finland Oy, som förvaltas av finansieringsverket, har som syfte att med innovationer och teknik som medel hjälpa näringar att förnya och utveckla sig samt att främja internationellt nätverkande och förbättra arbetslivets kvalitet.

Ytterligare upplysningar:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186

Tillbaka till toppen