Hoppa till innehåll

EU:s konkurrenskraftsråd diskuterar medlemsländernas investeringar i forskning och utveckling

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 9.19
Pressmeddelande
Ministeri Mika Lintilä seisoo portaikossa ja nojaa kaiteeseen rintamasuunta kameraa kohti.
Ministeri Mika Lintilä.

De ministrar som ansvarar för EU:s konkurrenskraft behandlar vid ett möte om forsknings- och innovationsverksamhet 27.11.2020 framtiden för det europeiska forskningsområdet (ERA). Finland representeras av näringsminister Mika Lintilä vid det inofficiella videomötet mellan konkurrenskraftsministrarna (forskning, innovation).

Vid det inofficiella videomötet i konkurrenskraftsrådet diskuterar ministrarna medlemsländernas forsknings- och utvecklingsverksamhet samt innovationsmålen. Som grund för diskussionen ligger Europeiska kommissionens förslag om framtiden för det europeiska forskningsområdet (ERA).

– Det europeiska forskningsområdet bör utvecklas så att det stärker hållbar tillväxt, sysselsättning och samhällelig utveckling. Vi har satt upp ett nationellt mål på 4 % för FoU-utgifternas andel av bruttonationalprodukten. Målet kan uppnås endast genom samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn, säger minister Lintilä.

Strävan att utveckla forsknings- och utvecklingsarbetet på EU-nivå

Hösten 2020 publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande med titeln ”En ny era för det europeiska forskningsområdet”. Det europeiska forskningsområdet (ERA) är ett initiativ som startades år 2000 och som syftar till att sammanföra forskningen inom EU.

Ett av målen för forskningsområdet i kommissionens senaste meddelande är att EU:s utgifter för forskning och utveckling ska uppgå till 3 % av medlemsländernas bruttonationalprodukt. Våren 2020 publicerade Finland en nationell färdplan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. I färdplanen uppställs som mål att utgifterna för forskning och utveckling ska höjas till 4 % av Finlands bruttonationalprodukt före 2030.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Timo Haapalehto, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7218
Petteri Kauppinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0147
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7177

Tillbaka till toppen