Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU:n kilpailukykyneuvosto keskustelee jäsenmaiden investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen

Opetus- ja kulttuuriministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
26.11.2020 9.19
Tiedote
Ministeri Mika Lintilä seisoo portaikossa ja nojaa kaiteeseen rintamasuunta kameraa kohti.
Ministeri Mika Lintilä.

EU:n kilpailukyvystä vastaavat ministerit käsittelevät tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevassa tapaamisessa 27.11.2020 Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) tulevaisuutta. Suomea epävirallisessa kilpailukykyministereiden (tutkimus, innovaatio) videokokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Epäviralliseen kilpailukykyneuvoston videokokouksessa ministerit keskustelevat jäsenmaiden tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä innovaatiotavoitteista. Pohjana keskustelulle ovat Euroopan komission ehdotukset Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) tulevaisuudesta.

– Eurooppalaista tutkimusaluetta tulee kehittää siten, että se vahvistaa kestävää kasvua, työllisyyttä ja yhteiskunnallista kehitystä. Olemme asettaneet kansallisen 4 prosentin tavoitteen t&k-menojen osuudelle bruttokansantuotteesta. Tavoite voidaan saavuttaa vain julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä, ministeri Lintilä sanoo.

Pyrkimyksenä kehittää tutkimus- ja kehitystyötä koko EU:n tasolla

Euroopan komissio on syksyllä 2020 julkaissut tiedonannon ”Uusi Eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten”. Eurooppalainen tutkimusalue (ERA) on vuonna 2000 käynnistetty aloite, jolla pyritään yhdistämään EU-alueen tutkimusta.

Yksi komission tuoreen tiedonannon esittämistä tavoitteista tutkimusalueelle on, että EU:n tutkimus- ja kehitysmenoissa pyrittäisiin saavuttamaan kolmen prosentin osuus jäsenmaiden bruttokansantuotteesta. Keväällä 2020 Suomi julkaisi kansallisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartan, jossa asetetaan tavoitteeksi nostaa tutkimus- ja kehitystoiminnan menojen osuus neljään prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Lisätiedot:
Elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU-KV-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
Johtava asiantuntija Timo Haapalehto, TEM, p. 029 504 7218
Opetusneuvos Petteri Kauppinen, OKM, p. 029 5330147
Erityisasiantuntija Taru Löyttymäki, TEM, p. 029 504 7177

 
Sivun alkuun