Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

EU:s turistministrar diskuterar möjligheterna till återhämtning inom turismen efter coronapandemin

Arbets- och näringsministeriet
26.2.2021 8.24
Pressmeddelande

EU:s turistministrar ska vid ett videomöte den 1 mars 2021 diskutera hur man kan främja återhämtningen från den kris som coronapandemin orsakat. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Det inofficiella mötet ordnas på initiativ av EU:s ordförandeland Portugal. Under mötet diskuterar deltagarna hur pandemin påverkar turistnäringen och funderar över EU:s gemensamma åtgärder för att säkerställa en hållbar, digital och konkurrenskraftig turistnäring på kort och medellång sikt.

– Coronapandemin har ställt hälsosäkerhet och ekonomisk och social aktivitet mot varandra, särskilt turismen. Därför är det ännu viktigare att utveckla turismen i en hållbarare riktning genom att reformera turisttjänsterna, säger statssekreterare Tiilikainen.

Insamling och utnyttjande av data utgör grunden för utvecklingen av turismen.
– Beslutsfattandet om turism ska grunda sig på aktuell information i rätt tid. Vi behöver fler verktyg och finansierings- och nätverksmöjligheter på EU-nivå för att utveckla den kunskapsbaserade ledningen också i fråga om turismen, säger Tiilikainen.

– För att turismen ska kunna återhämta sig är det dessutom viktigt att vi kan upprätthålla ett positivt klimat för turismen även under pandemin. Detta trots att turismen tills vidare är begränsad, betonar Tiilikainen. 

Turismen är en av de näringar som har drabbats värst av coronaviruset. Av de sysselsatta i Europeiska unionen får 9 procent, dvs. cirka 11,7 miljoner människor, sitt levebröd från turismen. I Finland sysselsätter turistbranschen över 140 000 personer.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012

Tillbaka till toppen