Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen föreslår 28 miljoner euro i finansiering för byggande av gasledningen Balticconnector

Arbets- och näringsministeriet
13.9.2016 15.00
Pressmeddelande

Regeringen föreslår 28 miljoner euro i finansiering för byggande av gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland. Finansieringen inkluderas i statens tredje tilläggsbudgetproposition för 2016, som ska avlåtas i oktober, som kapitalisering av statsbolaget Baltic Connector Oy.

Saken slogs fast vid finanspolitiska ministerutskottets möte den 13 september 2016.

Europeiska kommissionen meddelade den 15 juli 2016 att den beviljar Baltic Connector Oy och det estländska överföringsnätbolaget Elering AS sammanlagt 187,5 miljoner euro i stöd för byggande av förbindelseledningen Balticconnector. EU-stödet utgör 75 procent av de totala byggnadskostnaderna på 250 miljoner euro.

Regeringens beslut ger bolagsstyrelsen förutsättningar att fatta ett investeringsbeslut om byggande av förbindelseledningen. Det i sin tur utgör en förutsättning för en stor strukturell förändring på gasmarknaden i Finland. När förbindelseledningen byggs, öppnas vår naturgasmarknad för konkurrens och Finland blir en del av EU:s inre marknad för gas. Regeringen förväntar sig att aktörerna inom sektorn samarbetar i syfte att utveckla naturgasmarknaden, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Balticconnector är en dubbelriktad gasledning som förenar naturgasnätet i Finland med naturgasnäten i de baltiska länderna. Projektet inbegriper en 22 km lång rörledning på land mellan Sjundeå och Ingå i Finland och en kompressorstation, en undervattensledning på 78 km mellan Ingå och Paldiski samt en 54 km lång rörledning på land i Estland, en kompressorstation och en trycksänkningsstation för stadsnätet i Tallinn.

Projektet utgör en del av EU:s Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) som inbegriper även utveckling av naturgasnätet i Baltikum samt byggandet av en GIPL-förbindelserörledning från Litauen till Polen (Gas Interconnection Poland–Lithuania).  Kommissionen har beviljat omfattande stöd också för byggande av GIPL-rörledningen samt för ökning av överföringskapaciteten för gas mellan Estland och Lettland.

Tillsammans med GIPL-projektet möjliggör Balticconnector att Finlands stängda naturgasmarknad öppnas för konkurrens i början av 2020-talet. Finländska naturgasanvändare kan då konkurrensutsätta sina gasleveransavtal och också använda sig av gasinfrastrukturen i Baltikum för att säkra sina leveranser. Leveranserna av ledningsgas får alternativa leveranskällor, vilket innebär konkurrens på marknaden och minskar beroendet av en enda naturgasleverantör.

Regeringen ska senare i höst lämna en regeringsproposition med förslag till en ny naturgasmarknadslag. Finland förbereder dessutom ett gemensamt marknadsområde för naturgas med de baltiska länderna.

Ytterligare upplysningar:
Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 345 8490
Herkko Plit, styrelseordförande i Baltic Connector Oy, tfn 050 462 0788

Tillbaka till toppen