Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kommissionens förslag om programmet för forskning och innovation motsvarar Finlands mål

Arbets- och näringsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
7.6.2018 13.28
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår en budget på nästan 100 miljarder euro för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, för programperioden 2021–2027. Näringsminister Mika Lintilä och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen är nöjda med förslaget, eftersom det är en betydligt större budget än den nuvarande.

 Kommissionen offentliggjorde sitt förslag den 7 juni 2018. Programmet ger riktlinjer för vart EU:s investeringar i forskning och innovationer ska riktas i framtiden. Målet är att söka lösningar på globala utmaningar och främja hållbar utveckling. Som ett led i programmet beviljar Europeiska forskningsrådet finansiering till toppforskare och forskningsgrupper för banbrytande forskning. En nyhet i programmet är ett förslag till inrättande av ett europeiskt innovationsråd. Syftet med det är att stödja innovationer som skapar nya marknader.

Mot en digital omvandling

Europeiska kommissionen offentliggjorde dessutom den 6 juni 2018 sitt förslag till ett program för ett digitalt Europa, som är inriktat på strategiska investeringar. Med hjälp av det programmet stöds den digitala omvandlingen i det europeiska samhället och den europeiska ekonomin. Programmet är inriktat på viktiga framtidsbranscher, såsom artificiell intelligens, cybersäkerhet, digitala färdigheter och stödjande av brytningstiden inom industrin.

– Finland har haft som mål att forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringens relativa andel av EU:s budget ska öka. Jag är nöjd över att kommissionen nu föreslår det. Forskning och innovationer är nycklar till kunnande, förnyelse och ekonomisk utveckling. I synnerhet satsningar på artificiell intelligens, cybersäkerhet och dataekonomi är viktiga i framtiden. Programmet för ett digitalt Europa stöder Finlands strävan att bli en föregångare inom tillämpning av artificiell intelligens och ett cybersäkert  samhälle, understryker näringsminister Mika Lintilä.

Utbildning och kunnande i fokus

– Det är viktigt att EU:s budget stöder toppforskning och bygger en kompetensbas för framtiden. Utbildning, kunnande och forskning är av central betydelse när vi bygger ett konkurrenskraftigt och enigt Europa för framtiden. Det nya Erasmus-programmet för utbildning och Horisont Europa-programmet för forskning stärker också kvaliteten hos och effekterna av de finländska högskolornas verksamhet och den finländska forsknings- och innovationsverksamheten, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

De slutliga besluten om programmet Horisont Europa  kräver fortsatt långa förhandlingar inom EU. Förslaget är ett led i förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021–2027. Vid förhandlingarna beslutas det om vilka europeiska mål EU:s budgetmedel ska användas för i framtiden.

Finland har under hela sitt EU-medlemskap dragit nytta av forsknings- och innovationsfinansiering från EU. Under den nuvarande finansieringsperioden har Finland hittills fått sådan finansiering till ett belopp av nästan 650 miljoner euro. Finansieringen baserar sig på öppen konkurrens och högkvalitativa projekt.

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Eeva-Liisa Kortekallio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3871
Nina Alatalo, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Heikki Kuutti Uusitalo, undervisningsministerns specialmedarbetare , tfn 050 302 8246
Eeva Kaunismaa, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 050 566 9088

Tillbaka till toppen