Hyppää sisältöön

Komission esitys tutkimuksen ja innovaatioiden ohjelmasta vastaa Suomen tavoitteita

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2018 13.28
Tiedote

Euroopan komissio esittää tutkimuksen ja innovaatioiden Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan lähes 100 miljardin euron budjettia ohjelmakaudelle 2021–2027. Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat tyytyväisiä esitykseen, sillä kyseessä on merkittävä korotus nykyiseen budjettiin verrattuna.

Komissio julkisti esityksensä 7.6.2018. Ohjelma linjaa, mihin EU:n tutkimus- ja innovaatioinvestoinnit kohdennetaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on hakea ratkaisuja globaaleihin haasteisiin sekä edistää kestävää kehitystä. Ohjelman osana Euroopan tutkimusneuvosto myöntää rahoitusta huippututkijoille ja tutkimusryhmille uraauurtavaan tutkimukseen. Ohjelman uutuus on ehdotus eurooppalaisen innovaationeuvoston perustamisesta. Tämän tarkoitus on tukea innovaatioita, jotka luovat uusia markkinoita.

Kohti digitaalista muutosta

Lisäksi Euroopan komissio julkisti 6.6.2018 esityksensä strategisiin investointeihin kohdistuvasta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta. Tämän ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisen yhteiskunnan ja talouden digitaalista muutosta. Ohjelma kohdistuu keskeisiin tulevaisuuden aloihin, kuten tekoälyyn sekä teollisuuden murroksen tukemiseen, kyberturvallisuuteen ja digitaalisiin taitoihin.

– Suomen tavoitteena on ollut lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen suhteellista osuutta EU:n budjetissa. Olen tyytyväinen, että komissio nyt esittää tätä. Tutkimus ja innovointi ovat osaamisen, uudistumisen ja talouden kehittymisen avaimia. Erityisesti panostukset tekoälyyn, kyberturvallisuuteen ja datatalouteen ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tukee Suomen valmistelua, jolla tavoitellaan edelläkävijän asemaa tekoälyn soveltajana sekä kyberturvallisena yhteiskuntana, elinkeinoministeri Mika Lintilä painottaa.

Koulutus ja osaaminen keskiössä

– On tärkeää, että EU-budjetti tukee huippututkimusta ja rakentaa tulevaisuuden osaamispohjaa. Koulutuksella, osaamisella ja tutkimuksella on keskeinen merkitys, kun rakennetaan kilpailukykyistä ja yhtenäistä tulevaisuuden Eurooppaa. Uusi koulutuksen Erasmus-ohjelma ja tutkimuksen Horisontti Eurooppa -ohjelma vahvistavat myös suomalaisen korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lopulliset päätökset Horisontti Eurooppa -ohjelmasta vaativat vielä pitkiä neuvotteluja EU:ssa. Esitys on osa vuosien 2021–2027 EU:n rahoituskehysneuvotteluja, jolloin päätetään, mihin eurooppalaisiin tavoitteisiin EU:n budjettivarat tulevaisuudessa käytetään.

Suomi on hyötynyt koko EU-jäsenyytensä ajan EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta. Nykyisellä rahoituskaudella Suomeen on toistaiseksi saatu kyseistä rahoitusta lähes 650 miljoonaa euroa. Rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja hankkeiden korkeaan laatuun.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250
neuvotteleva virkamies Eeva-Liisa Kortekallio, TEM, p. 029 506 3871
johtava asiantuntija Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 302 8246
opetusneuvos Eeva Kaunismaa, OKM, p. 050 566 9088

Mika Lintilä Sanni Grahn-Laasonen
 
Sivun alkuun