Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Mika Nordman utnämnd till direktör för digitala tjänster vid arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet
11.3.2021 13.20
Pressmeddelande

Mika Nordman har utnämnts till ett tjänsteförhållande som direktör vid arbets- och näringsministeriet (digitala tjänster) för en tid av fem år från och med 1.4.2021. Regeringen fattade beslut om utnämningen 11.3.2021.

Mika Nordman är teknologie licentiat och diplomingenjör. Han har arbetat som branschdirektör vid Rättsregistercentralen sedan 2013. Dessförinnan har han varit biträdande produktionschef och chef för projektenheten vid Justitieförvaltningens datateknikcentral åren 2008–2013, forskare vid Försvarsmaktens tekniska forskningsanstalt 2002–2008 och programvaruingenjör vid Patria Ailon Oy år 2001. 

Uppgiften är ny och direktören för digitala tjänster rapporterar direkt till ministeriets kanslichef. Det digitala servicesystemet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde är föremål för betydande service- och strukturförändringar samt tilläggsinvesteringar som inleds under denna regeringsperiod och fortsätter under de närmaste åren. I brytningsskedet har direktören till uppgift att utveckla och samordna digitaliseringen inom förvaltningsområdet. 

Uppgiften söktes av 39 personer.

Ytterligare information:
Raimo Luoma, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7244
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988

Tillbaka till toppen