Hoppa till innehåll

Minister Lintilä diskuterade samarbetet mellan länderna med Estlands minister Sutt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2021 16.44
Pressmeddelande
Näringsminister Mika Lintilä och Estlands minister för företagande och informationsteknik Andres Sutt

Näringsminister Mika Lintilä träffade Estlands nya minister för företagande och informationsteknik Andres Sutt 9.2.2021. Ministrarna diskuterade bland annat samarbetet mellan länderna och aktuella EU-frågor över video.

Ministrarna utbytte också åsikter om coronan, i synnerhet om företagens situation och turismen. Dessutom behandlades klimatmålen och digitaliseringen, som ministrarna upplevde som centrala aktuella frågor mellan länderna.

– Coronan påverkade inte i någon betydande grad importen och exporten mellan Finland och Estland år 2020. Krisens konsekvenser är mest uppenbara inom servicesektorn, såsom turismen, trafiken och byggbranschen. Finland delar Estlands oro över dessa branscher. De nuvarande reserestriktionerna har gjorts på basis av en noggrann bedömning och vi hoppas att situationen snart blir lättare, säger minister Lintilä.

Minister Lintilä gratulerade också minister Sutt till utnämningen. Minister Sutt tillträdde sitt uppdrag den 26 januari.

Finland och Estland står handelsmässigt nära varandra. Finland är Estlands viktigaste handelspartner inom både varu- och tjänstehandeln. Estland å sin sida är viktigt för finländska företag också därför att många har produktion i Estland. Finland är den näst viktigaste utländska investeraren i Estland. Estniska företag är i sin tur intresserade av Finlands större marknad.

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171

Tillbaka till toppen