Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Harakka utnämnde ansvarsområdesdirektörer för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid närings-, trafik- och miljöcentraler

Arbets- och näringsministeriet
23.10.2019 13.40 | Publicerad på svenska 24.10.2019 kl. 15.18
Pressmeddelande

Arbetsminister Timo Harakka har den 23 oktober 2019 utnämnt direktörerna för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Södra Savolax, Kajanaland, Norra Savolax och Nyland.

I Södra Österbotten, Södra Savolax, Kajanaland och Nyland har den nuvarande innehavaren av tjänsten utnämnts till ansvarsområdesdirektör.

Mika Soininen (Södra Österbotten) har sedan januari 2015 lett ansvarsområdet. Han är även överdirektör för centralen vid sidan av sin egen tjänst.

Juha Pulliainen (Södra Savolax) har skött uppgiften sedan centralen grundades i januari 2010.

Jaana Korhonen (Kajanaland) har varit ansvarsområdesdirektör för näringarna, arbetskraften och kompetensen sedan centralen grundades. Under sin tjänstledighet från september 2017 till slutet av 2018 arbetade hon som förändringsledare vid Kajanalands förbund i den sedermera förfallna landskaps- och vårdreformen. Från och med januari 2019 har hon också varit överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland.

Petri Knaapinen (Nyland) har haft befattningen sedan centralen grundades i januari 2010. Han har även varit överdirektör för centralen från och med 2016.

Pasi Patrikainen blir direktör för Norra Savolax. Patrikainen övergår till Norra Savolax från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, där han har arbetat som ansvarsområdesdirektör för näringarna, arbetskraften och kompetensen sedan 2016 och som överdirektör sedan mars 2016. Dessförinnan arbetade han flera år i Norra Savolax i ledningsuppgifter vid närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån.

Ansvarsområdesdirektörerna för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Österbotten och Norra Karelen utnämns senare.

Tjänsterna inleds den 1 januari 2020. Tjänsterna tillsätts för viss tid för högst fem år.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Centralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet av miljöministeriet, kommunikationsministeriet/Trafikledsverket, jord- och skogsbruksministeriet/Livsmedelsverket, undervisnings- och kulturministeriet och inrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar

Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215

Tillbaka till toppen