Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lindström: Arbetslösheten kostar samhället för mycket

Arbets- och näringsministeriet
21.1.2019 10.47
Pressmeddelande

– Arbetslösheten kostar samhället för mycket. Finland har inte råd med en så här stor årlig utgiftspost, även om de senaste årens starkare efterfrågan på arbetskraft och införda aktiveringsåtgärder klart har minskat antalet arbetslösa, säger arbetsminister Jari Lindström.

Minister Jari Lindström vill lyfta fram de stora kostnaderna för arbetslösheten i den samhälleliga debatten. De breda kostnaderna för arbetslösheten i Finland var 10,8 miljarder euro 2016. Av denna summa utgör uteblivna skatteinkomster och arbetslöshetsförsäkringspremier 4,1 miljarder euro. Minister Lindström påminner om att den rådande ekonomiska högkonjunkturen inte kommer att fortsätta i all oändlighet. Därför bör man kunna minska kostnaderna för arbetslösheten.

Om en arbetslös person sysselsätts på heltid blir besparingen i utbetalade arbetslöshetsförmåner i genomsnitt cirka 7 000 euro per år. – Effektiv arbetsförmedling och individuella, fungerande tjänster som ges i rätt tid är väsentliga insatser för att minska arbetslösheten, men de inverkar också på inkomsterna efter arbetslösheten. Arbets- och näringstjänsterna har under de senaste åren lyckats svara väl på denna utmaning, konstaterar minister Lindström.

– I synnerhet anställning med hjälp av lönesubvention inom den privata sektorn, läroavtalsutbildning och yrkesutbildning inverkar positivt både på möjligheterna att sysselsättas och på inkomsterna under en uppföljningsperiod på tre år, säger arbetsministern om de mest effektiva sysselsättningsåtgärderna.

Besparingen för samhället om en långtidsarbetslös person sysselsätts är 11 000 euro, trots att kostnaderna för lönesubvention som riktas till långtidsarbetslösa i snitt är högre och sannolikheten för att långtidsarbetslösa ska få jobb på den öppna arbetsmarknaden är lägre än för genomsnittet.

– Att komma närmare arbetsmarknaden och vara delaktig i samhället är för långtidsarbetslösa även värdefullt i sig, även om det inte genast syns i ekonomiskt avseende. Regeringens åtgärder på arbetsmarknaden har dock lett till en minskad långtidsarbetslöshet under de senaste åren, vilket också har gett ekonomiska effekter för samhället, säger ministern.

De resultat som arbetsministern kommenterade framgår av rapporten Työttömyyden laajat kustannukset (Arbetslöshetens breda kostnader), som publicerades 21.1.2019. Forskningsprojektet har genomförts av PTT ry inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan.

Rapporten Työttömyyden laajat kustannukset.

Presse meddelande om rapporten.

Ytterligare upplysningar:

Jami Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 447 1255
Hanna Hämäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 7060

Tillbaka till toppen