Hoppa till innehåll

Antalet sökande till tjänsten som kanslichef vid arbets- och näringsministeriet var 12

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 16.25 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 10.05
Pressmeddelande

Tjänsten som arbets- och näringsministeriets kanslichef söktes av 12 personer inom utsatt tid. Tjänsten tillsätts från och med den 1 oktober 2020 för en period på fem år.

Kanslichefen är ministeriets högsta tjänsteman som ska bistå ministern i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet.

Följande personer sökte tjänsten 

Riku Huttunen

Janne Känkänen

Piotr Lehtonen

Ilona Lundström

Raimo Luoma

Joonas Majoinen

Mika Nykänen

Janne Pihlajaniemi

Elina Pylkkänen

Sohel Rana

2 av sökandena vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Förteckningen över sökande kompletteras i fråga om eventuella skriftliga ansökningar den 27 mars 2020.

Ytterligare upplysningar:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, tfn 029 504 7988

Tillbaka till toppen