Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars

Arbets- och näringsministeriet
24.4.2019 9.13
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 238 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 25 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 7 500. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 700, vilket är 19 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 90 600, dvs. 11 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 700 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 29 500. I januari–mars avslutades i genomsnitt 64,4 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,6 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 73 300 nya lediga jobb, dvs. 9 600 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 168 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 27 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 129 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av mars fanns det i hela landet uppskattningsvis 20 800 permitterade, vilket är 2 400 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 14 900, vilket är 400 färre än i mars i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 61 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,8 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 191 000, vilket är 49 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,0 procent, dvs. 1,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna. 

Ytterligare upplysningar:

Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen