Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Sysselsättningsanslag för 2019 tilldelades NTM-centralerna

Arbets- och näringsministeriet
31.1.2019 13.18 | Publicerad på svenska 31.1.2019 kl. 14.06
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 31 januari 2019 om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning till NTM-centralerna och om anvisande av anslag för arbetslöshetsförmåner som reserverats för lönesubvention och startpeng till UF-centret. Sammanlagt 373,3 miljoner euro fördelades.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) använder anslagen huvudsakligen för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träningar samt för lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd.

Fördelningen av anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner 2019 till NTM-centralerna och UF-centret

NMT-central Sysselsättningsanslag €
Nyland 56 799 000
Egentliga Finland 14 620 000
Satakunta 6 198 000
Tavastland 14 701 000
Birkaland 14 754 000
Sydöstra Finland 11 699 000
Södra Savolax 6 246 000
Norra Savolax 7 218 000
Norra Karelen 7 178 000
Mellersta Finland 14 032 000
Södra Österbotten 3 912 000
Österbotten 6 875 000
Norra Österbotten 12 527 000
Kajanaland 3 412 000
Lappland 8 330 000
   
Sysselsättningsanslag totalt 188 501 000
Arbetslöshetsförmånsanslag UF-centret 184 820 000
TOTALT 373 321 000

Försöket med att finansiera lönesubventionerat arbete och startpeng med arbetslöshetsförmåner fortsätter

Åren 2017-2020 pågår ett försök med en finansieringsmodell där även lönesubventionerat arbete och startpeng kan finansieras med arbetslöshetsförmåner. Syftet är att göra det lättare för arbetslösa att återvända till arbetsmarknaden samt att sänka tröskeln för företagande.

Av anslaget för arbetslöshetsförmåner finansieras startpeng som betalas till arbetslösa som blir företagare samt lönesubventionerat arbete upp till grunddagpenningens belopp. I övrigt används sysselsättningsanslag. Anslaget tilldelas UF-centret och är tillgängligt för NTM-centralerna för lönesubventionerat arbete och startpeng. 

Utöver detta fördelar arbets- och näringsministeriet till NTM-centralerna 12,5 miljoner euro oanvänt anslag från budgetåret 2018.

Dessutom har NTM-centralerna 21,5 miljoner euro till förfogande för sysselsättning inom statsförvaltningen. Av sysselsättningsanslaget lämnades dessutom 43,2 miljoner euro till arbets- och näringsministeriet, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.

Ytterligare upplysningar

Kari Kainulainen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 64950

Tillbaka till toppen