Hannu Väänänen blev minister Rehns specialmedarbetare

Arbets- och näringsministeriet 1.7.2015 13.22
Pressmeddelande

Näringsminister Olli Rehn har kallat Hannu Väänänen (56) till sin tredje specialmedarbetare. Väänänen inleder sitt arbete den 1 juli 2015.

Hannu Väänänen har tidigare arbetat hos ABB Oy i flera olika uppgifter. Väänänen är diplomingenjör.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Hannu Väänänen, tfn 050 410 4909