Uppgifter och målsättningar

Arbets- och näringsministeriet främjar en hållbar utveckling.

Målet för arbets- och näringspolitiken är en fungerande reglering av arbetsmarknaden och företagen, tjänster och finansiering som möjliggör att arbete och arbetstagare möts. Det är lätt för företag att komma ut på marknaden och de bästa kan växa. 

ANM strävar efter att stärka förtroendet som bygger på en fungerande marknad och en klok reglering. Fungerande marknader och rättvis konkurrens är en fördel för konsumenten och företaget. En rättvis konkurrens skapar tjänster och produkter av högre kvalitet och mer produktiva företag.

Målet för energipolitiken är att gå konsekvent vidare mot ett hållbart klimatneutralt samhälle och främja uppkomsten av nya energilösningar och deras export till världen.

ANM stöder en översyn av regionalpolitiken genom att beakta regionernas egna starka sidor och förhållanden.

Prioriteringar inom integrationspolitiken är bland annat stödjande av invandrarnas samhälleliga delaktighet och etablering som kommuninvånare, smidig och kontrollerad anvisning till kommunerna av invandrare som får internationellt skydd samt ett gott samarbete mellan staten och kommunerna.

Arbets- och näringsministeriets verksamhet leds av fem ministrar och en kanslichef. 

Ministrarna
Tjänstemannaledningen
Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering