Riksförlikningsmannens byrå

Riksförlikningsmannen och förlikningsmännen assisterar förhandlingsparterna med förlikning av arbetstvister när arbets- och tjänstekollektivavtal inte kan åstadkommas utan utomstående hjälp.  Arbetsmarknadsorganisationerna kan anlita riksförlikningsmannen även då man skall uppgöra ett centralt löneavtal.

Medlingssystemet grundar sig på lagen om medling i arbetstvister.

Arbets- och tjänstekollektivavtalssystemet består av tre delar:

  • arbetsmarknadsorganisationernas egen verksamhet
  • förlikningssystemet för arbetstvister
  • arbetsdomstolen

Arbetsmarknadsorganisationerna innehar den mest centrala rollen i arbets- och tjänstekollektivavtalssystemet. Organisationerna svarar för kollektivavtalsförhandlingarna och för uppgörandet av kollektivavtal. Arbetsdomstolen avgör slutligen bland annat de rättstvister som uppstått kring gällande arbets- och tjänstekollektivavtal.

Deltagandet i medling i arbetstvister är obligatoriskt. I Finland gäller alltså tvångsmedling. Däremot förekommer ingen tvångsförlikning i arbetstvister. Parterna i tvisten behöver inte godkänna förlikningsmannens medlingsbud.

Mer information: riksforlikningsmannen.fi

Kontaktuppgifter till riksförlikningsmannens byrå:

PB 345
Bulevarden 6 A
00121 Helsingfors
tel  029 506 2525