361 000 arbetslösa arbetssökande i februari

Arbets- och näringsministeriet 22.3.2016 9.00
Pressmeddelande
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 361 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 600 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 7 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 200 fler än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 46 100. I januari-februari avslutades i genomsnitt 58,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 122 000, vilket är 19 500 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 133 900, dvs. 2 800 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 59 500 nya lediga jobb, dvs. 3 500 fler än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 106 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari fanns det i hela landet 41 400 permitterade, vilket är 3 000 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 30 500, vilket är 4 300 färre än i februari i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 2 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 2 300 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 900 från januari till februari.

I slutet av februari deltog 118 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 600 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 10 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,7 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 248 000, vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,4 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi /sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html