Petri Peltonen utnämnd till understatssekreterare vid ANM

Arbets- och näringsministeriet 14.1.2016 13.20
Pressmeddelande
Statsrådet har den 14 januari 2016 utnämnt teknologie licentiat, överdirektör Petri Peltonen (53) till tjänsten som understatssekreterare vid arbets- och näringsministeriet. Tjänsten som understatssekreterare tillsätts från och med den 1 februari 2016 för en bestämd tid på fem år. Understatssekreteraren är kanslichef Jari Gustafssons förste ställföreträdare. Tjänsten söktes av 49 personer.

Petri Peltonen är för närvarande verksam som avdelningschef för arbets- och näringsministeriets närings- och innovationsavdelning. Han har innehaft den ovan nämnda posten ända sedan arbets- och näringsministeriet grundandes. Dessförinnan var han verksam redan i ett års tid som avdelningschef för handels- och industriministeriets teknologiavdelning år 2007.

Före ministeriekarriären var Peltonen åren 1996-2007 anställd vid Tekes: först som forskare och forskningschef, och sedan år 1999 som chef för ansvarsområdet internationella nätverk. Han har dessutom arbetat med internationella utvecklingsuppgifter inom rymdteknologin vid Europeiska rymdorganisationen ESA (1990-1996) och med produktutvecklingsuppgifter vid Hollming Oy (1987-1989).

Understatssekreteraren vid arbets- och näringsministeriet biträder kanslichefen vid ledningen och samordningen av 1) de strategiska helheterna, styrningen och verksamhetskoncepten för arbets- och näringsministeriet och förvaltningsområdet, 2) beredningen av omfattande specialprojekt inom näringspolitiken och 3) skapandet av internationella samarbetsnätverk.

Ytterligare upplysningar:

kanslichef Jari Gustafsson, ANM, tfn 029 504 7400

regeringsrådet Kari Mäkinen, ANM, tfn 010 606 3523