Finland ansöker om EU-stöd på grund av uppsägningarna vid Nokia

Arbets- och näringsministeriet 11.4.2016 14.40
Pressmeddelande
Finland ansöker om EU-finansiering för stödåtgärder för dem som sägs upp från Nokia. Arbets- och näringsministeriet bereder en ansökan till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG). Avsikten är att ansökan ska lämnas in före hösten.

- EU-stödet gör det möjligt att effektivare skräddarsy tjänsterna för dem som sägs upp. Kommissionen har redan tidigare beviljat stöd på grund av uppsägningar vid Nokia och Microsoft. Vi är hoppfulla när det gäller ansökan, kommenterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

- Det bästa för alla är om den högklassiga kompetens som arbetstagarna vid Nokia besitter snabbt kommer i användning. Med hjälp av EU-stödet kan vi bland annat erbjuda dem kompletteringsutbildning eller företagarträning. Därigenom får vi till stånd ny tillväxt i Finland, säger näringsminister Olli Rehn.

Det tar ca sex månader att behandla ansökan i EU. Nokia har meddelat att företaget planerar att säga upp cirka 1 300 personer i Esbo, Tammerfors och Uleåborg.

Flera pågående stödprojekt i Finland

I Finland genomförs för närvarande EFG-projekt också på grund av de senaste årens stora uppsägningar inom programvarubranschen och vid STX Finland, Broadcom, Microsoft, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent. I stora strukturomvandlingssituationer beviljas stöd ur fonden för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika slags träning, utbildning, främjande av mobilitet, lönesubvention och startpeng. Mer information om fonden finns på adressen www.egr.fi/sv.

Ytterligare upplysningar:
Antto Korhonen, överinspektör, ANM, tfn 029 504 7034