Blogg

Bloggar (Blogg)

Det lönar sig alltid att utveckla företagets verksamhet

Kari Alanko Publiceringsdatum 1.11.2019 16.08 Blogg

Projektchefen för projektet för främjande av ägarväxling Mika Haavisto skrev för ett par veckor sedan i sin blogg om ägarväxling på följande sätt: 

"Den bästa formen av förberedelse inför en ägarväxling är att företaget hela tiden är i gott skick: det är lönsamt, det har rätta lösningar för kundbehoven, nöjda kunder och en kompetent personal."

Jag tycker att Mikas slutsats är träffande. En ägarväxling, liksom andra stora förändringssituationer, ska verkligen inte ses som en från den övriga verksamheten separat och lös episod utan som en del av företagsverksamheten och företagandet när tiderna och situationerna förändras. Därför lönar det sig att kontinuerligt bedöma och utveckla företagets verksamhet. Att förbli öppen inför nya möjligheter. Att identifiera sina egna styrkor och vidareutveckla dem.

En ägarväxling är en del av företagsverksamheten och företagandet när tiderna och situationerna förändras. 

Även om företagaren själv är den som bäst känner till sin egen verksamhet kan det många gånger vara på sin plats att även använda en utomstående expert för att identifiera utvecklingsobjekt och utvecklingsmöjligheter i fråga om verksamheten. Inte för att en utomstående skulle komma och tala om vad man ska göra utan därför att man på det sättet skulle kunna få nya synvinklar eller idéer som annars skulle förbli oupptäckta och tillfällen bli outnyttjade. 

En utomstående sparringpartner som ställer bra frågor skulle då och då kunna vara till exempel en kund, en fritidskompis eller en person i förskoleåldern i den närmaste kretsen. Dock är det motiverat att använda en expert på affärsverksamhet och yrkesmänniska.

I Finland tillhandahåller vi högklassiga företagstjänster som det även lönar sig att använda. Olika företagstjänster och det ”ekosystem” som dessa bildar utvecklas och är aktuella genom att de används, och på det sättet utmanas tjänsteproducenterna.

Vilka krav ska då ställas på företagstjänster för att de på bästa sätt ska gynna små och medelstora företag när de förbereder sig inför en eventuell ägarväxling eller överhuvudtaget befinner sig kring större och mindre utmaningar eller möjligheter som öppnar sig framför dem?

En expert som erbjuder experttjänster ska kunna gå sida vid sida med företagaren.

Företagens situationer är unika och därmed finns det knappt något heltäckande recept att tillhandahålla. Jag anser dock att man måste utgå ifrån att en expert som erbjuder experttjänster kan ställa sig sida vid sida med företaget eller företagaren, lyssna, ställa rätta frågor, ge feedback, se styrkor och utvecklingsobjekt bakom den dagliga verksamheten och vid behov även lyfta fram sådana betydelsefulla saker som av en eller annan anledning har hamnat i skymundan.

Vid sidan om kunskaps- och färdighetsmässiga färdigheter behövs ofta även ett träningsmässigt sätt, förmåga att motivera, sparra, uppmuntra, och vid behov även utmana och ifrågasätta. Det är inte fråga om en konstellation som frågeställare/svarsperson eller betjänt/den som ska betjänas. Det är snarare fråga om att man söker svar och vägar framåt tillsammans och nyttjar båda parters erfarenhet, syn och förståelse. Öppenhet, ärlighet och yrkesetik är den grund som samarbetet bygger på.

Då är den erhållna servicen värd den tid och de pengar som satsats på den – ibland till och med mer.

Kari Alanko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Målet för forum för ägarväxling är att påskynda företagsaffärer och generationsväxlingar. Dessa främjas av ett projekt där deltagarna är arbets- och näringsministeriet, Finlands näringsliv, Företagarna i Finland, Finnvera, Business Finland, Familjeföretagens förbund rf, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Nyföretagarcentralerna i Finland, Suomen Yrityskaupat, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer, Finlands Företagsmentorer och Seinäjoen ammattikorkeakoulu och Villmanstrands tekniska universitet. Bekanta dig med forum för ägarväxling (på finska)

Kommentera

Ange din kommentar här.