Hyppää sisältöön

Kasvupalvelupiloteissa testataan tulevien palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2018 8.32
Tiedote

Kasvupalvelu-uudistukseen suunnitellaan pilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella. Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin sekä uudistuvaan lainsäädäntöön. Uudistuksessa työnhakijoiden ja yritysten palvelujen järjestämisvastuu siirtyy ELY-keskuksilta ja TE-toimistoilta maakunnille vuoden 2021 alussa. Kasvupalvelupilotteja on käynnistymässä runsaat 20.

Kasvupalvelupiloteissa päästään kokeilemaan niitä uudenlaisia toimintamuotoja, joita maakunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön, kun maakuntauudistus toteutuu. Piloteissa kokeillaan esimerkiksi palvelujen järjestämisen ja tuottamisen eriyttämistä ja viranomaistoimintojen sujuvuutta. Joissakin piloteissa kokeillaan siirtymistä yksittäisistä palveluostoista kokonaisen palveluprosessien hankintaan. Valtaosa piloteista kohdistuu henkilöasiakkaiden työllistämispalveluihin. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevat on huomioitu monessa piloteista. Neljällä alueella kokeilu liittyy yrityksille suunnattuihin palveluihin.

Maakunnat voivat hyödyntää kokeilussa saatuja tuloksia, kun ne järjestävät omia kasvupalvelujaan.  Kasvupalvelupiloteilla on siten sama tehtävä, kuin sote-piloteilla sote-uudistuksen puolella. Jokainen maakunta voi päättää, missä määrin se tuottaa palveluja itse ja missä määrin se hankkii niitä yksityiseltä sektorilta tai järjestöiltä.

Esimerkit kasvupalvelupiloteista kertovat tulevasta

Seinäjoelle on rakenteilla työllistymisen palveluallianssi, palveluyhteenliittymä, jolla pyritään tehostamaan ja parantamaan työmarkkinatukea saavien seinäjokisten työnhakijoiden palvelua ja palveluprosessia. Palveluyhteistyössä ovat mukana mm. Seinäjoen kaupunki, Kela Keskinen vakuutuspiiri, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja koulutuskuntayhtymä Sedu.
Lue lisää Seinäjoen pilotista

Etelä-Savon alueella on alkamassa ensi vuoden puolella Kasvo-kasvupalvelupilotti, joka tähtää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien tai sellaisten asiakkaiden auttamiseen, joiden työllistymisen arvioidaan jo etukäteen muodostuvan vaikeammaksi. Näillä asiakasryhmillä on usein tarve saada apua TE-palvelujen lisäksi myös sosiaali- ja terveydenhuollosta tai Kelasta.
Lue lisää Etelä-Savon pilotista

Yrityspilotti Kaakkois-Suomessa
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on suunnitteilla kasvupalvelupilottikokonaisuus, joka keskittyy yrityksille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Yksi osapiloteista tähtää yritysten kansainvälistymiseen oppilaitosyhteistyön avulla. Yhteistyötä suunnitellaan yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulu Saimian kanssa.

Hankkeen tavoite on lisätä yritysten tietoisuutta kampusalueelta saatavista palveluista ja kannustaa sekä herätellä yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen oppilaitosten tarjoamien palveluiden avulla. Samalla on tarkoituksena luoda ja kehittää Skinnarilan kampukselle alueellinen Talent Hub osana kansallista Talent Boost-toimintoa.
Lue lisää Kaakkois-Suomen kampuspilotista

Tutustu uudistuvaan lainsäädäntöön

Lisätietoja kasvupalvelupilottien kokonaisuudesta antavat
kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 50 49209
erityisasiantuntija Lari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 50 47088

 
Sivun alkuun