Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen fattade beslut om bevillningsfullmakter inom ramen för strukturfondsprogram och SMF-företagsinitiativprogram

Arbets- och näringsministeriet
22.9.2016 13.43
Pressmeddelande

Den 22 september 2016 beslutade regeringen om fördelningen av de ännu outdelade dryga 51 miljoner euro i bevillningsfullmakter som budgeterats i den andra tilläggsbudgeten för i år och som ska användas för åtgärder i enlighet med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och SMF-företagsinitiativprogrammet.

Den 14 september 2016 ingick regeringen ett avtal med EIB-gruppen (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) och Europeiska kommissionen om att genomföra ett finansieringsprogram till stöd för små och medelstora företag.  Finansieringsprogrammet förväntas ge upphov till 400 miljoner euro ny finansiering för finländska små och medelstora företag. Finland bidrar till programmet med 40 miljoner euro via EU:s strukturfond och den nationella medfinansieringen av fonden. Arbets- och näringsministeriet överför dessa medel till Europeiska investeringsbankens garantifond.

Följande steg är att hitta de banker som ska sköta kreditgivningen genom användning av denna garanti och kundkontakten med företagen. Finansieringens hävstångseffekt uppkommer genom bankernas krediter till små och medelstora företag via en riskdelningsmekanism.

Av de dryga 11 miljoner euro som ingår i Finlands strukturfondsprogram delades sammanlagt 8,708 miljoner euro ut till regionerna och landskapen. Finansieringen fördelades mellan regionerna och landskapen enligt följande: Norra Finland (3,064 mn euro), Norra Österbotten (1,400 mn euro), Kajanaland (0,407 mn euro), Mellersta Österbotten (0,253 mn euro), Lappland (1,004 mn euro), Östra Finland (2,674 mn euro), Södra Savolax (0,752 mn euro), Norra Karelen (0,815 mn euro), Norra Savolax (1,107 mn euro), Västra Finland (1,566 mn euro), Mellersta Finland (0,518 mn euro), Södra Österbotten (0,170 mn euro), Birkaland (0,456 mn euro), Österbotten (0,124 mn euro), Satakunta (0,298 mn euro), Södra Finland (1,404 mn euro), Päijänne-Tavastland (0,180 mn euro), Egentliga Tavastland (0,113 mn euro), Södra Karelen (0,116 mn euro), Kymmenedalen (0,201 mn euro), Nyland (0,560 mn euro) och Egentliga Finland (0,234 mn euro).

Målet med strukturfondsprogrammet är att det ska grundas 1 170 nya företag och skapas 12 310 nya arbetstillfällen under programperioden. Målet med SMF-företagsinitiativprogrammet är att främja finansieringen för små och medelstora företag genom att delvis täcka kreditinstitutens risk med lånegarantier.

Ytterligare upplysningar:
Kaisa-Leena Lintilä, regionutvecklingsdirektör, ANM, tfn 0295 064 935

Tillbaka till toppen