Hoppa till innehåll

Konsumentskyddet vid paketresor förbättras

arbets- och näringsministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2018 10.09
Pressmeddelande

Lagstiftningen om paketresor ändras när den nya lagen om kombinerade resetjänster träder i kraft i början av juli. Ändringarna innebär att det blir enklare för resenären att frånträda ett paketreseavtal och för researrangören att kräva en avbokningsavgift av resenären.

Med paketresa avses en kombination av minst två olika typer av resetjänster som köps för samma resa. Till resetjänster avses höra förutom transport och inkvartering också uthyrning av bilar eller till exempel inträdesbiljetter till olika evenemang.

Den nya lagen gäller förutom paketresor som researrangören har sammanställt på förhand även sådana paketresor som resenären själv lägger ihop t.ex. via en resebyrås webbplats genom att ingå separata avtal med olika tjänsteleverantörer.

Reformen säkerställer att ersättningarna till resenärerna betalas till fullt belopp, att ersättningarna betalas utan dröjsmål och att resenärerna transporteras hem om en researrangör blir insolvent. Reformen förbättrar resenärernas rättigheter också i sådana fall att finns fel i researrangörens prestation.

För researrangörerna införs också en ny insolvensskyddsavgift som tillsammans med den säkerhet som researrangören ska ställa tryggar att resenärerna transporteras hem och får ersättningar till fullt belopp. Konkurrens- och konsumentverket får behörighet att ordna hemtransporter. Ett nytt element i systemet med säkerhet är att researrangören kan ansöka om sänkning av säkerheten.

Den nya lagen gäller även så kallade sammanlänkade researrangemang och därför omfattar bestämmelserna fler leverantörer av resetjänster än i dagens läge.

Reformen baserar sig på EU:s direktiv om paketresor. Den nya lagstiftningen ersätter den nuvarande lagen om paketresor och lagen om paketreserörelser.

Ytterligare information:
- lagen om kombinerade resetjänster: Riitta Haapasaari, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 02951 50139, e-post: [email protected]
- lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster och lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster: Sari Alho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9007

Valtioneuvosto.fi http://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto

Tillbaka till toppen