Hoppa till innehåll

Tiilikainen: Ett nordiskt elmarknadsforum skapas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2017 15.05 | Publicerad på svenska 24.11.2017 kl. 11.26
Pressmeddelande

– Vi har beslutat att skapa ett nordiskt elmarknadsforum för diskussion mellan förvaltning, regulatorer och företag. På samma sätt som marknaden behöver politisk styrning, behöver också den politiska nivån få respons från marknadsaktörerna, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som deltog i Nordiska rådets möte för de nordiska energiministrarna i Oslo den 23 november 2017.

Elmarknadsforumet kommer att ordnas första gången redan under våren 2018. Förslaget ingår i Jorma Ollilas rapport om utvecklandet av det nordiska energisamarbetet på 5–10 års sikt som publicerades i somras. Ollila presenterade rapporten för ministermötet i dag. Skapandet av ett forum för elmarknadsfrågor understöds också av de nordiska energiorganisationerna, som i dag publicerade en gemensam vädjan för projektet.

Även i övrigt fick Ollilas rapport ett positivt mottagande av ministrarna. Ministrarna gav tjänstemännen i uppdrag att bereda verkställigheten av förslagen och återkommer till förslagen vid sina möten under de kommande åren. Även de förslag som gäller energiforskning ska verkställas utan dröjsmål.

Vid mötet presenterade Tiilikainen ett finländskt initiativ, enligt vilket Åland i framtiden kunde utgöra ett modellområde för framtidens flexibla energisystem baserat på smarta elnät och produktion och förbrukning av hundraprocentigt förnybar energi.

Vid diskussionen om elmarknaden behandlades också de nordiska stamnätsbolagens olika syn på balansregleringen. Den gemensamma ståndpunkten var att stamnätsbolagen borde kunna enas om saken utan politisk inblandning.

Ministrarna antog dessutom ett nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för 2018-2021. Programmet innehåller bland annat en vision där det heter att de nordiska energisystemen ska bygga på ett starkt, tillitsbaserat och anpassningsbart samarbete, som lägger grund för världens mest integrerade och intelligenta gröna lågutsläppsekonomi med stark konkurrenskraft och leveranssäkerhet.

Ministrarna diskuterade också läget för EU:s vinterpaket efter att minister Tiilikainen hållit ett inledande anförande om frågan.

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 836 4823
Hannu Lipponen, specialforskare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 460 2304
Hanne Siikavirta, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 396 3573

Tillbaka till toppen