Blogg

Inlägg med taggen osaaminen .

Nya arbetstillfällen skapades också år 2020

Förra veckan publicerades en ny analysrapport om jobbsökning och rekrytering vid verksamhets-ställen och anknytande problem i Finland. Rapporten baserar...

En gemensam utmaning för OECD-länderna: Det skapas nytt arbete men hur höjer man dess produktivitet?

Aktiviteten när det gäller att grunda nya företag börjar i de flesta OECD-länderna vara på samma nivå som före finanskrisen. För sysselsättningsökningen...

Krisen ledde till en positiv strukturomvandling

2010-talet kommer att gå till historien som ett årtionde då många företag i Finland sade upp ett stort antal arbetstagare på en gång. De som blivit...