Innehåll med tagg elinkeinot .

Konkurrenskraftsrådets mål är att enas om en allmän riktlinje för EU:s medlemsländer om företagens samhällsansvar och om rättsakten om halvledare

1.12.2022 8.04
ANM
EU-lippuja
De ministrar som ansvarar för konkurrenskraftsfrågor i EU samlas för årets sista möte i konkurrenskraftsrådet i början av december.  Mötet i rådet för inre marknad och industri har som mål att enas om en allmän riktlinje för EU-länderna om tillbörlig aktsamhet för företag och om rättsakten om halvledare för Europa. Mötet i rådet för forskning och innovation har för avsikt att godkänna slutsatser om ett nytt europeiskt innovationsprogram.

Gemensamma visioner för östra Finland – djärva idéer är välkomna

28.11.2022 13.17
ANM
Näringsminister Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä
Endast ett Finland vars resurser används fullt ut är ett tryggt, livskraftigt och konkurrenskraftigt Finland, skriver näringsminister Mika Lintilä.

Beredningen av en utvecklingsvision för östra Finland inleddes

2.11.2022 14.31
ANM
Näringsminister Mika Lintilä bjöd in företrädare för företag, organisationer, högskolor och forskningsinstitut till en rundabordsdiskussion om inledandet av beredningen av en utvecklingsvision för östra Finland den 2 november 2022. Att utarbeta en utvecklingsvision är en av rekommendationerna i slutrapporten från den statssekreterararbetsgrupp som utrett östra Finlands livskraft.

Regionala utvecklingsperspektiv präglas mer än tidigare av osäkerhet

24.10.2022 9.02
ANM
Regionala utvecklingsutsikter hösten 2022
Det ryska anfallskriget i Ukraina skapar osäkerhet i den internationella ekonomin, och krigets multiplikatoreffekter är omfattande. Prisstegringen undergräver konsumenternas köpkraft, ökar produktionskostnaderna och minskar investeringsviljan. Å andra sidan ser man i regionerna att många positiva saker nu framskrider i snabb takt, såsom cirkulär ekonomi, digitalisering och lösningar för ren energi.

EU:s förordning om halvledarare samt industrins och rymdprogrammets resiliens diskuteras vid konkurrenskraftsministrarnas möte

8.6.2022 10.19
ANM
EU-lippuja
Ministrarna med ansvarar för konkurrenskraft samlas i Luxemburg 9−10.6.2022. Under den första dagen behandlas frågor som gäller den inre marknaden och industripolitiken och under den andra dagen behandlas forsknings-, innovations- och rymdfrågor.

Utredningen om EU:s bestämmelser om den digitala sektorn lyfter fram affärsmöjligheter för finländska aktörer

9.5.2022 12.30
ANM
EU-liput
Europeiska kommissionen har under de senaste två åren tagit flera lagstiftningsinitiativ som gäller den digitala sektorn. Även om förslagen till förordning fortfarande håller på att beredas vore det bra om finländska företag att redan nu förstod vilka möjligheter till affärsverksamhet inom dataekonomi författningsramen skapar. Genom en utredning som arbets- och näringsministeriet beställt av forskningsföretaget Witmill kartlades vilka möjligheter de nya bestämmelserna om den digitala sektorn skapar för affärsverksamheten.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna