Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt -verkkotilaisuus 16.4.

Tiistai 16.4.2024 klo 9.00 –  10.30

opetus- ja kulttuuriministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Tervetuloa kuulemaan osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä työelämän ja yksilöiden näkökulmista.

Tilaisuudessa esiteltiin Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt -selvitys, jonka toteuttivat Demos Helsinki Oy, Innolink Research Oy ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. 

Tilaisuuden materiaalit 

Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt 16.4. 

Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt -selvityksen keskeisiä tuloksia. Eedla Rahikainen, vanhempi asiantuntija, Demos Helsinki.

Tulevaisuuden työn osaamistarpeet. Lauri Järvilehto, työelämäprofessori, Aalto yliopisto. 

Osaamisen tunnistamisen työryhmä 

Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt selvitys liittyy työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön perustaman osaamisen tunnistamisen työryhmän työhön. Osaamisen tunnistamisen työryhmä on perustettu edistämään ja ohjaamaan työpaikoilla ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista. Työryhmän työskentely käynnistyi syksyllä 2021 ja toimenpiteet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) avulla. 

Tilaisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaa erityisasiantuntija Jenni Larjomaa ([email protected]), työ- ja elinkeinoministeriö. 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt