Osaamisen teemavuosi  Euroopan osaamisen teemavuoden tunnus.

Euroopan osaamisen teemavuotta vietetään 9.5.2023–8.5.2024. Teemavuoden tavoitteena on eri tavoin vaikuttaa työikäisten osaamiseen ja sen kehittämiseen. 

Euroopan komission aloitteesta nimetyn Euroopan osaamisen teemavuoden aikana  

  • edistetään investointeja koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen 
  • varmistetaan, että osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeita
  • sovitetaan ihmisten toiveet ja taidot yhteen työmarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien kanssa
  • houkutellaan kolmansista maista tulevia ihmisiä, joilla on EU:n tarvitsemaa osaamista.

Toiveena on, että oppimisesta tulee luonteva osa työikäisten elämää ja osaamisen kehittäminen jatkuu koko työuran ajan. Teemavuosi painottaa työikäisten lisä- ja täydennyskoulutuksen saatavuutta ja laatua, koulutuksen ja työelämän toimijoiden tiiviimpää yhteistyötä sekä Euroopan tarvitseman osaavan työvoiman saatavuutta. Kaikkien osallistuminen työelämään on tärkeää, ja siksi huomiota tulee kiinnittää ryhmiin, jotka osallistuvat aikuiskoulutukseen ja työelämään muita vähemmän (esimerkiksi NEET-nuoret). 

Osaamisen teemavuosi Suomessa

Suomen painotuksia teemavuodelle ovat 

  1. työikäisten osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen  
  2. jatkuva oppiminen  
  3. osaavan työvoiman saatavuus. 

Elinikäinen ohjaus, maahanmuutto ja tutkimustieto tarjoavat tärkeää tukea teemavuoden toteuttamiseen.

Suomessa osaamisen teemavuosi näkyy muun muassa eri toimijoiden tapahtumissa. Tutustu eri toimijoiden tekoihin ja tapahtumiin osaamisenvuosi.fi -verkkosivuilla tai ilmoita omasi osaksi teemavuotta.

Teemavuonna pyritään vahvistamaan osaamisen tärkeyden viestiä. Teemavuoden viestit kannustavat työikäisiä tarkastelemaan eri tavoin kertynyttä osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi muille. Lisäksi yksilöitä innostetaan kehittämään osaamistaan koko työuran ajan. 

Teemavuoden koordinoinnista vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriöt kutsuvat kaikkia kiinnostuneita tahoja osallistumaan teemavuoden toteutukseen. Osallistua voi monin eri tavoin. 

Teemavuosi avattiin virallisesti Eurooppa-päivänä 9.5.2023. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Teea Oja, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7161, [email protected]
neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0141, [email protected]

Ajankohtaista