Arbetsgruppen för smidigare reglering

TEM026:00/2020 Projekt

Arbetsgruppens uppgifter:
- Att styra utvidgningen av försöket ”En in, en ut” i statsrådet
- Stöd och samordning av smidigare reglering om företag
- Stöd och främjande av genomförandet av regeringsprogrammets åtgärder för att göra företagsregleringen smidigare
- Behandling av initiativ för smidigare lagstiftning på EU-nivå

Detta är en maskinöversättning

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM026:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 10.2.2020 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 10.2.2020

Kontaktperson
Erno Mähönen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 066
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att göra lagstiftningen om företag smidigare, undvika onödig regelbörda, främja regleringens innovationsvänlighet och konkurrenskraft i syfte att främja marknadens funktion och konkurrensen.

Detta är en maskinöversättning

Sammandrag

Arbetsgruppens uppgifter:
- Att styra utvidgningen av försöket ”En in, en ut” i statsrådet
- Stöd och samordning av smidigare reglering om företag
- Stöd och främjande av genomförandet av regeringsprogrammets åtgärder för att göra företagsregleringen smidigare
- Behandling av initiativ för smidigare lagstiftning på EU-nivå

Detta är en maskinöversättning

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet ett inkluderande och kunnigt Finland för Marins regering har man fattat beslut om att utvidga försöket ”En in, en ut". I regeringsprogrammet konstateras dessutom att man i beslutsfattandet alltid beaktar konsekvenserna med tanke på företagens tillväxt, sysselsättande och investeringar. Regeringsprogrammet förutsätter att det gränsöverskridande stödet från ministerierna ökas för att lagarnas konsekvenser för företagens verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas grundligt. Det mål som skrivits in i regeringsprogrammet är att långsiktigt underlätta företagens och medborgarnas administrativa skyldigheter. I fråga om EU-politiken har det dessutom konstaterats: ”EU-lagstiftningen ska vara ändamålsenlig och högklassig. Samtidigt som ny lagstiftning utarbetas ska gammal reglering kritiskt ses över och, i förekommande fall, förenklas. Onödiga administrativa bördor ska undvikas”

Utöver de mål som ställs upp i regeringsprogrammet kommer man också inom Europeiska unionen att ta initiativ för att göra regleringen smidigare. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har föreslagit att kommissionen ska införa principen ”en in, en ut” i EU:s lagberedning. Dessutom har den nya kommissionen som mål att samarbeta med medlemsländerna för att säkerställa att det nationella genomförandet av EU-regleringen inte ökar den onödiga regelbördan. Även Refitprogrammet och Refitplatformen tar regelbundet initiativ för att göra EU-lagstiftningen smidigare.

Detta är en maskinöversättning