Regeringsproposition, arbetsgrupp för frågor som gäller mekanismer för lösning av gränstvister i kollektivavtal

TEM027:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Syftet är att kartlägga gränstvister i anslutning till kollektivavtal och orsakerna till dem samt utreda systemet för medling i arbetstvister. Utredningen ska vara klar senast den 31 augusti 2021. Utredningen publicerade den 16 september 2021. Arbetsgruppens mandatperiod är den 3 november 2021 - den 31 mars 2022. Den ska utarbeta sitt förslag i form av en regeringsproposition.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM027:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 24.2.2021 –

Datum för tillsättande 24.2.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Sammandrag

Syftet är att kartlägga gränstvister i anslutning till kollektivavtal och orsakerna till dem samt utreda systemet för medling i arbetstvister. Utredningen ska vara klar senast den 31 augusti 2021. Utredningen publicerade den 16 september 2021. Arbetsgruppens mandatperiod är den 3 november 2021 - den 31 mars 2022. Den ska utarbeta sitt förslag i form av en regeringsproposition.

Utgångspunkter

Arbetsgrupp


Utredarna
Syftet med utredningsarbetet är bland annat att kartlägga gränstvister i anslutning till kollektivavtal och orsakerna till dem. Ett annat syfte är att föreslå metoder och mekanismer för att underlätta tvistlösning, förebygga störningar i arbetsfreden i samband med gränstvister och finna lösningar som främjar arbetsmarknadens funktion i eventuella tvister. Utredarna ska dessutom utreda systemet för medling i arbetstvister i synnerhet vid gränstvister i fråga om kollektivavtal samt eventuellt föreslå åtgärder för att utveckla det befintliga medlingssystemet.

Ytterligare uppgifter