Nämnden för arbetstagares uppfinningar; offentliga utlåtanden 2019-2021

TEM032:00/2020 Organ

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM032:00/2020

Ärendenummer VN/7456/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Typ av organ Nämnd

Kontaktperson
Stiina Löytömäki, Erityisasiantuntija
tel. +358505919646
[email protected]