Regeringens proposition om förlängning av giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare från tredjeland

TEM048:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet med lagprojektet är att bedöma och göra de författningsändringar som behövs för att förlänga giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare från tredjeländer och andra författningsändringar som beredningen kräver.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM048:00/2022

Ärendenummer VN/17314/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 12.4.2022 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärverksamhet och av 56 § i utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  46/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Det föreslås att lagen ändras så att en forskare beviljas uppehållstillstånd som är kontinuerligt i fyra år eller högst för avtalets giltighetstid, om avtalet är i kraft kortare tid än fyra år. Dessutom föreslås det att det vid högskolor för den tid som personen avlägger påbyggnadsexamen och att det föreskrivs om uppfyllande av försörjningsförutsättningen på samma sätt som i fråga om studerande (AURA-konekäännös).

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Nea Brandt, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 239
[email protected]

Kontaktperson
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 047 355
[email protected]

Mål och resultat

Det föreslås att lagen ändras så att en forskare beviljas uppehållstillstånd som är kontinuerligt i fyra år eller högst för avtalets giltighetstid, om avtalet är i kraft en kortare tid än fyra år. Dessutom föreslås det att en forskare som avlägger påbyggnadsexamen vid en högskola beviljas uppehållstillstånd för den tid hen avlägger påbyggnadsexamen och att det föreskrivs om uppfyllande av försörjningsförutsättningen på samma sätt som det gäller för studerande. Den som avlägger påbyggnadsexamen lämnar in en utredning om utkomsten för ett år.

Sammandrag

Syftet med lagprojektet är att bedöma och göra de författningsändringar som behövs för att förlänga giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare från tredjeländer och andra författningsändringar som beredningen kräver.

Utgångspunkter

I fråga om studerande genomfördes skrivningen i regeringsprogrammet genom regeringens propo-sition RP 232/2021 rd, vars lagstiftningsändringar trädde i kraft den 15 april 2022. Syftet med detta projekt är att bedöma vilka lagstiftningsändringar som måste göras i lagen 719/2018 och i annan lagstiftning med anledning av förlängningen av giltighetstiden för uppehållstillstånd för utländska forskare.

Mer om ämnet